Honismeret-életmód című tanítási program a Dózsa György Úti Általános Iskolában

Célja: az, hogy minden tanuló megismerje lakóhelyének, szülőföldjének, kulturális örökségének leginkább jellemző sajátosságait, sajátítsa el azokat az ismereteket, gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, tanulják meg tisztelni hagyományainkat, kultúránkat, jellemezze őket a nyitottság, fejlődjék önkifejezési képességük.

Programunk általános fejlesztési követelménye, hogy tudatosuljon: mindenkinek először saját hagyományait, nemzeti értékeit kell megismernie, elsajátítania, hogy azután másokét is – a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket és a köztük lévő kölcsönhatást – megérthesse; fedezzék fel, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a múlttal és segíti kiigazodni a jelenben.

Mindezeknek a feladatoknak a megoldását segítette elő, hogy a 6. osztályos programunkat, a Dózsa Műhely működését az 1995/96-os tanévben anyagilag támogatta a Közoktatási Modernizációs Alapítvány.

A 3 éves kísérleti tanítási programunkat és az ehhez csatlakozó iskola módszertani irányítását a Soros Alapítvány finanszírozza. Ez lehetőséget adott arra, hogy tapasztalatainkat a 6 iskolával együtt mutassuk be 1997 márciusában, megyei szintű konferencián. A konferenciával egy időben kerül sor a kazincbarcikai Újvárosi, Herman Ottó, az izsófalvai, felsőzsolcai, prügyi és sajókazai általános iskolák módszertani kiállítására a Városi Kiállítóteremben.

1996 novemberében hirdettük meg a B.-A.-Z. megyei tanulók részére a “Magyar vagyok – magyarnak születtem…” című pályázatunkat, melynek eredményhirdetésére szintén ezen a konferencián került sor.

A pályázat célja:

⦁ megyénk általános iskolás tanulóit bevonni az iskolánk által kezdeményezett HONISMERET-ÉLETMÓD című tanítási program megismerésébe,
⦁ a pályázni kívánó tanulók fedezzék fel megyénk történelmi, irodalmi, kultúrtörténeti, néprajzi értékeit,
⦁ szabatos irodalmi nyelven, változatos műfajban szóljanak érzéseikről, gondolataikról, melyek szülőföldjük, lakóhelyük szeretetét, ismeretét tanúsítják.

A közös együttműködést segíti elő az Egressy Béni Művelődési Központ és a Gyermekek Háza vezetőinek, munkatársainak kooperatív segítőkészsége, mellyel támogatják a program néprajzi oktatásának megvalósítását, pl.: népi fafaragást (Oravecz Imre), a fazekasságot (B. Tóth Gyula) és a videotechnikát (Bartha István).

Honismereti kiállítók a Dózsa György Úti Általános Iskolában Fotó: Szathmáry-Király Ádámné

Honismereti kiállítók a Dózsa György Úti Általános Iskolában Fotó: Szathmáry-Király Ádámné

Ilyen előzmény után került sor egy néprajzi pedagógusfelkészítő kurzus megpályázására a Közoktatási Modernizációs Alapítványnál, melyet el is nyertünk és a tanfolyam az 1996/97-es tanévben Neszádeli Gyula irányításával, a Miskolci Jogi Egyetem néprajzi tanszékének együttműködésével megindul. Ezzel párhuzamosan működnek a Borsodi Kooperatív Iskolák műhelykurzusai a Dózsa György Úti Általános Iskolában, az Izsófalvai Általános Iskolában és a Felsőzsolcai Általános Iskolában.

Ezúton mondok köszönetet támogatóinknak, kollégáimnak és azon iskolák lelkes pedagógusainak, akik merték vállalni az együttműködést, felismerve azt, hogy programunk munkára, emberségre nevel, befolyásolja nemcsak a gyerekeket, hanem azok szűkebb társadalmi környezetét is.

Ha iskolánk programja, a nálunk folyó oktató-nevelő munka, céljaink és terveink elnyerték tetszésüket, kérjük, látogassanak el hozzánk. Ha bármilyen támogatást tudnak adni a folyamatos, térben is kiszélesedő munkához, köszönettel vesszük.

Kissné Király Piroska
Dózsa Műhely
Dózsa György Úti Általános Iskola
programvezető

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .