Honismeret-életmód című tanítási program a Dózsa György Úti Általános Iskolában

Célja: az, hogy minden tanuló megismerje lakóhelyének, szülőföldjének, kulturális örökségének leginkább jellemző sajátosságait, sajátítsa el azokat az ismereteket, gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, tanulják meg tisztelni hagyományainkat, kultúránkat, jellemezze őket a nyitottság, fejlődjék önkifejezési képességük.

Read more