Kazincbarcikai női portrék: Vitéz Szabó Judit

Kálmánné Katalin interjúja

Beszélgetőpartnerem vitéz Szabó Judit, a Vitézi Rend Edelényi – Kazincbarcikai – Ózdi – Putnoki Járások hadnagya. Kérdéseimmel nem kimondottan történelmi áttekintést, hanem Szabó Judit vitézzé avatásának történetét szeretném megismerni, és rövid betekintést nyerni a Vitézi Rend mai világába. Ismeretségünk Judittal iskoláskorunkra nyúlik vissza. Az Újvárosi Általános Iskolában és a Ságvári Endre Gimnáziumban voltunk iskolatársak. Az iskolai tanulmányok után a városi gyógyszertárban dolgozott.

Korunkban nem sokat hallunk a vitézségekről, sokan nem is tudjuk, hogy városunkban is vannak vitézek. A Vitézi Rendet 1920-ban Horthy Miklós alapította. Az első világháborúban hőstetteket véghez vitt katonáknak rangot és földet adományozott (ez utóbbi sok esetben csak lehetőség maradt a földszerzésre). A leszármazottaik megörökölhették a címet.

Judit, megkérlek, röviden mutatkozz be a Barcikai Históriás olvasóinak.

Vitéz Szabó Judit vagyok, a Vitézi Rend Edelényi-Kazincbarcikai-Ózdi-Putnoki Járások hadnagya. 1955-től élek Kazincbarcikán, bár alföldi vagyok, jászsági, Jászberényben születtem és Jászkiséren gyerekeskedtem nagyszüleimnél a nyári szünetben. Mikor Barcikára költöztünk, még csak két sor ház volt készen, az akkori Lenin (Béke) úton, amit rabok (is) kezdtek el építeni. Iskoláimat is itt végeztem, a Ságvári Endre Gimnáziumban érettségiztem, 1973-ban. Ezt követően a gyógyszertárban helyezkedtem el. Egészségügyi szakiskolát végeztem Miskolcon, majd 1984-ben analitikus szakképesítést, valamint 1996-ben gyógyszerellátási szakképesítést, egy életre szóló hivatást szereztem, és mindig patikában dolgoztam. A beteg embereknek segíteni, jót tenni, értük dolgozni, ez mind átszőtte egész életemet egészen nyugdíjas koromig, de még azon túl is. Nyugdíj mellett most is patikában dolgozom, csak már Ózdon.

Nemzetes asszony, ennek hallatára legtöbben Mikszáth Kálmán műveire asszociálunk. Mikor bemutatkozol, és elmondod a címedet, rangodat, hogyan fogadják? Rácsodálkoznak, visszakérdeznek, vagy milyen reakciók vannak?

A közvetlen környezetemben lévő ismerőseim, a kolléganőim tudják, hiszen sokszor a munkahelyről is intézem telefonon a renddel kapcsolatos dolgaimat. Volt olyan, hogy egy állománygyűlésre úgy tudtam csak elmenni, hogy leváltott az egyik kolléganőm, bevittem a hajszárítót és ott mostam hajat, vagy leváltott az ügyeletben, hogy hamarabb el tudjak menni Miskolca, de még nyitásra éppen visszajöjjek. Erről a vezetőim nem is tudnak, de sokszor csak így tudom megoldani a „két helyen egy időben” témát. Van, hogy egyáltalán nem jöhetek el, akkor viszont nem veszik a fejem érte, de nem szeretek rendezvényeket lemondani, mert nagyon szeretek ott lenni, hiszen így is olyan keveset találkozunk, főleg most a járvány miatt. Viszont, aki nem ismeri a rendet, egyáltalán nincs képben ezzel kapcsolatban, ott erről nem is szoktam beszélni és sokan nem is tudják.

A nemesi címbe, rangba beleszülettél, családodtól viszed tovább, vagy mi alapján érdemelted ki?

Igen, apukám után, vitéz Szabó Lajos, aki horthysta katonatiszt volt és magyar királyi páncélos, zászlósként teljesített szolgálatot, örököltem ezt a rangot, címet, a nővéremmel együtt. Nagyapám csendőr törzsőrmester volt, ő még karddal járt és tollas kalapban, egyenruhában.

Hogy kerültél, hogyan kerül valaki a Vitézi Rendbe?

Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá, akik harcokban, vagy egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. A II. világháború után az első magyarországi vitézavatásra 1992. október 26-án, Bicskén került sor. Apukámat 1994-ben, tehát rá két évre avatták fel, aminek nagyon örültem, hogy még életében megérhette, mivel 1998-ban meghalt.

A külföldön működő rendek, például Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Németország, a magyarországi rendhez tartoznak, vagy esetleg más országoknak is vannak saját rendjeik?

Magyarországon csak egyetlen Vitézi Rend van. A külföldön működők is a rendünkhöz tartoznak.

Jól értelmezem, rangot háborúban harcoló tisztek kaphatták, akik valamilyen kimagasló tettet hajtottak végre, és kitüntetésben részesültek. Édesapádnak érdemből adományozták a vitézi rangot, amit tőle megörököltél, és ezek után kérted a vitézzé avatásodat? Édesapád milyen hőstettet hajtott végre?

Igen, pontosan így van. A vitézi címet örökölni lehet a szülőktől, nagyszülőktől. Először jelentkezni kell a B.-A.- Z. Megyei Törzskapitányságon, letölteni egy csomó kitöltendő iratot, beszerezni hozzá minden dokumentumot, születési anyakönyvi kivonatot, keresztlevelet, hitelt érdemlő igazolást, hogy ki volt vitéz a családban, annak másolata, fényképek és aztán törzskapitány úr felterjeszti Budapestre, ahol a Vitézi Szék elbírálja és megadja az engedélyt az avatásra.

Apukám hőstettét konkrétan nem tudom, harcolt katonatisztként a háborúban páncélos  zászlósként Horthy Miklós alatt, de erről többet nem tudok. Én ezeket fel se fogtam, később sem beszélt róla, semmilyen háborús „élményről” nem beszélt.

Az én apukám harcolt a háborúban, Rozsnyóra sorozták be. Híradós tizedesként 1943-ban került orosz hadifogságba, 1948 novemberében szabadult, nagyon sokat mesélt róla, soha nem felejtette el, és sajnos élete végéig hurcolta ennek a borzalomnak a nyomait. Visszatérve az eredeti témához, beszéljünk a te vitézzé avatásodról.

2016 szeptember 24-én avattak vitézzé Budapesten, a Ferences templomban. A rend legszebb és legünnepélyesebb eseménye a vitézavatás. 2018. január 27-én törzskapitány úr kinevezett vitézi hadnaggyá.

Az avatási ceremónia a tradicionális szertartás szerint zajlik, miszerint a térdelő jelölt vállát az avató pallossal megérintve avatják vitézzé? 

Az avatás nagyon ünnepélyes keretek között zajlik, szentmise keretében történik az avatás. Oltár előtt térdepelve főkapitány úr karddal megérinti a bal vállunkat, aztán felállunk, szembefordulunk a hívekkel és hangosan mondjuk: „Hazámat szolgálom!”. Minden év szeptemberében történik az avatás Budapesten, a Ferences templomban. Viszont van olyan is, aki ugyan nem rendelkezik ilyen felmenőkkel és mégis vitézzé lehet avatni. Az ilyen személy rendkívül magas, kiemelkedő társadalmi munkát végez.

Van szerencsém személyesen is ismerni Kavalyecz Andrást és munkásságát, a közelmúltban olvastam, hogy tiszteletbeli vitézzé avatták.

Igen, Kavalyecz Andrást, a szendrői Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium vezetőjét annak ellenére avattak vitézzé, hogy nincsenek ilyen felmenői. Hátrányos helyzetű és perifériára szorult gyerekekkel foglalkozik és menti meg őket a drogozástól, a bűnözéstől és a börtöntől. Szinte a nap 24 órájában rendelkezésükre áll, minden gondjukat, problémájukat igyekszik megoldani, ha kell az utcáról szedi össze őket.

Milyen érzéseket váltott ki belőled mikor ott térdeltél a bársonyzsámolyon?

Nagyon megható és felemelő érzés. Lepergett előttem minden és büszkeség töltött el, hogy ha ezt apukám látná és megérhette volna, ő is nagyon büszke lenne most rám. Az egész avatási szertartásról CD-lemez is készült, azon bármikor visszanézhetem életem egyik legmeghatározóbb napját.

Családodból használja még valaki a címet?

Apukám után anyukám is viselte ezt a címet, valamint mi ketten a testvéremmel.

Őket is vitézzé avatták?

A nővérem is vitéz, mert elsőnek ő született bele ebbe a rangba, de ő nincs felavatva, ő nem kérte, sokan vannak így, mert az avatásnak elég magas költségei vannak. A lányom is jogosult lenne a vitézi cím viselésére, tőlem vinné tovább, de még ő sincs felavatva. Ehhez elhivatottság is kell, elég sok társadalmi munkával jár, ha az ember komolyan akarja végezni tevékenységét.

Korunkban mi a Vitézi Rend, katonai, polgári, civil vagy politikai szervezet, egyesülés, és mi az eszmeisége, célkitűzése?

A Vitézi Rend jobboldali, konzervatív értékrendet valló, katonai hagyományait ápoló, pártoktól független szervezet, mely napjainkban egyesületi formában működik. A rend ma már hagyományőrzéssel, koszorúzásokkal, megemlékezésekkel, vitézi találkozók megszervezésével, jótékonykodással, hadisírgondozással foglalkozik.

Tiszaszalkán van eltemetve nagybányai Horthy Gyula és felesége, Komlósy Ilona. Legutóbb mikor láttam a sírjukat, hát igen siralmas állapotban volt. A Horthy-sírokat is gondozzátok, vagy ez már nem tartozik a hatáskörötökbe?

Ezt a sírt ki gondozza, erről nincs tudomásom.

A Vitézi Rendben ugyanolyan rendfokozatok vannak, mint mondjuk a honvédségnél? Van-e és milyen az egyenruhátok? Hétköznap is viselitek, vagy csak ünnepi alkalmakkor?

A rendfokozatok a honvédségével azonosak. A hierarchiában a törzskapitány, széktartó, székkapitány a sorrend, de a törzskapitány első számú helyetteseként megjelölheti a székkapitányt is. Nálunk ez történt. A széktartó feladata a legszerteágazóbb szervezés, kapcsolattartás a rendtársakkal, egyéb szervezetekkel. A törzskapitány tevékenysége protokolláris jellegű. A székkapitánynak lazább feladatai vannak.

Az öltözet a Bocskai-viselet és a külön e célra tervezett, a honvédségéhez hasonló, de nem azonos ünnepi viselet. Megengedett a sötét öltöny fehér inggel. A Bocskai zsinórzata, a sujtás nem mérvadó, lehet öt- és hétsoros is, de előnyösebb a hétsoros viselet. Én csináltattam magamnak minden időszakra egyet, van sujtásos télikabátom is, kosztümöm is és nyári fehér blúzom is. Sőt a báli ruhám bolerója is zsinóros.

A Vitézi Rend hogyan működik?

A rendnek katasztrófavédelmi százada, katonai rendvédelmi tagozata és karitatív csoportja is van. Rengeteg adományt gyűjtenek és látják el a rászorultakat.

A karitatív és katasztrófavédelmit értem, de a katonai tagozatnak mi a feladata?

A katonai rendvédelmi tagozat rendszeresen tart képzéseket. A gyakorlaton részt vevők elsajátíthatják a kötéltechnika, önvédelem, épületharc, felderítés és búvárkodás technikáit. A távot többnapos túrán, teljes menetfelszerelésben kell teljesítenie a tagoknak. Részt vesznek városi rendezvényeken, fegyverekkel ismerkednek, lőhetnek is, valamint kipróbálhatják a falmászást is. Ide olyan tagokat várnak, akik a honvédelem és katonaélettel szimpatizálnak, hazaszeretetben elkötelezettek.

Kimondottan kiképzés, vagy inkább nevezhetjük kalandtúrának? Nekik mi a feladtuk, élményprogramok, kalandjátékok szervezése, vagy a kiképzést követően, a katasztrófavédelemhez hasonlóan, ha úgy adódik, bevethetőek különböző védekezési munkálatoknál egy esetleges árvíz vagy egyéb katasztrófa esetén? 

Nem szórakozás vagy kalandtúra, ők egy esetleges háború esetén is bevethetők, katasztrófa esetén is. Rendünknek nagyon jó a kapcsolata a Honvédelmi Minisztériummal.

A Vitézi Rend Edelényi – Kazincbarcikai – Ózdi – Putnoki Járások hadnagya vagy. Konkrétan mi a feladatod, küldetésed során merre jártál, kikkel találkoztál?

Nemcsak a megyei törzskapitánytól, hanem az országos parancsnokoktól is kapunk feladatokat. Nevezetesen kaptam egy listát, a megyére lebontva, vagyis a területemhez tartozó állományról és az volt a feladatom, hogy az inaktív tagokat keressem fel és „hozzam vissza” a rendbe, vagyis aktivizáljam őket, mert tagdíjat is kell fizetni évente, és bizony ezek a tagok nem fizettek évek óta semmit. Ezeket az embereket, ha elértem telefonon, akkor úgy, ha nem akkor személyesen, ha elköltözött, akkor kérdezősködés útján, de valahogy fel kellett kutatnom, így több taghoz is eljutottam. A legtöbb ilyen esetben komoly ismeretségek, barátságok szövődtek, de persze volt, aki konkrétan visszautasította, hogy ez őt nem érdekli, csak a szülei erőltették rá. Találkoztam bonyolult esetekkel, megváltozott a száma, vagy az adott címen nem is hallottak róla, vagy más megyébe fizették a tagdíjat, még Pesten is utolértem egy putnoki párt, vagy olyan időst, hogy már menni se bír, bizony ez munka mellett elég nehéz volt. De szeretem a feletteseimtől kapott feladatokat, mert a bekeretezett  kinevezésem nem csak a falon szeretem nézegetni, hanem szeretnék ahhoz  méltón dolgozni.

Kazincbarcikán rajtad kívül vannak még vitézek, vannak helyi rendtársaid?

Nem tudok más vitézről, a nővérem is az, csak nincs felavatva, de van olyan is, aki nem él ezzel a címmel, lemond róla.

Említetted a Vitézi bált. A Vitézi Rend idén 100 éves. Az évfordulóját igen impozáns Centenáriumi Vitézi Bállal ünnepelte. Részt vettél ezen a bálon is? A bálnak van előre meghatározott öltözete, a Vitézi bál által előírt dresszkódja, valamint vannak-e szigorú protokollok?

Sajnos, az idén nem tudtam elmenni, nem jutok el mindenhova, ugyanis a bál mindig februárban van, aztán éjszaka utazni Pestre nem egyszerű dolog, én nem tudok vezetni olyan messzire, mindig meg kell kérnem valakit, hogy jöjjön el velem és ez nem mindig sikerül. Ilyenkor mindenki szép ruhát csináltat vagy vesz a bálra, a férfiak egyenruhában, kitüntetésekkel díszítve vannak, a nők is sujtásos ruhában jönnek el, de nem kötelező. Vannak protokollok, amik még díszesebbé, elegánsabbá teszik az amúgy is rangos bált, műsorral kezdődik, színészek, énekesek szerepelnek, aztán főkapitány úr beszédet mond, megkezdődik a vacsora, svédasztalos önkiszolgálás van ilyenkor, gyönyörűen megkomponált ételkülönlegességek és a vacsora után tánc. A végén búcsúzáskor pedig félkörben állunk és főkapitány úr pezsgővel körbejár és mindenkivel koccint. Ez nagyon szép gesztus tőle. Az asztalokon mindenkinek kint van a névtáblája és oda kell ülnie, de aztán van tombola is, kitüntetések átadása, szóval egy igazi minden részletében jól megszervezett, megrendezett nívós bál.

Nincs előírt dresszkód, mindenki a rendezvényhez illően öltözködik. A végén közös búcsúzkodás van, és nem illik, vagy nem lehet a zárórától korábban távozni?

Mindenki az alkalomhoz illően öltözködik, de akinek van kitüntetése, jelvényei, rendfokozat, az Bocskayt vesz föl, mert csak arra lehet ezeket kitűzni. A bál végét természetesen mindenki megvárja, oda mindenki kocsival érkezik, és nem siet, hiszen alig várjuk évente ezt az alkalmat.

Mondod, hogy a férfiak egyenruhában, kitüntetésekkel díszítve, és a hölgyek is sujtásos ruhában jelennek meg. Gyakorló bálozó vagyok, de nehezen tudom elképzelni, hogy a komoly vitézi egyenruhához illik-e egy twist. Egyáltalán vannak rock and rollos és modernebb tánczenék, vagy csak kimondottan a vitézi egyenruhához illő táncok dukálnak, keringő, palotás, csárdás?

Egyáltalán nem, nagyon vegyes a zene, vannak „maiak” is, mindenki táncol mindent, ami jólesik neki, de nem az az  ugrabugra, mint a diszkóban.

Szeretsz táncolni, és ezeken a bálokon szoktál is?

Idáig csak kétszer jutottam el a bálba, messze van, nem mindig tudom megoldani a budapesti utazást. Szeretek táncolni, de ismerkedünk is egymással,

Szabadidődet mivel töltöd, mi az, ami feltöltődést ad?

A szabadidő eltöltésére nem sok idő marad, mert egész héten sokat és sokáig vagyok távol. Ózdon dolgozom gyógyszertárban, és reggel 6-kor indulok és este hat után vagyok itthon, ez egy szolgamunka, mindent fel kell áldozni a betegekért, őértük vagyunk, ez egy hivatás, ahol nap mint nap sok kihívás vár ránk. Főleg a vírus idején, a fontvonalban lenni és fáradtan is teljesíteni, nem kis feladat volt.

A hobbim most idős koromra a régiségek szeretete és gyűjtése lett. Gyermekkoromat idézi fel sok tárgy, amelyeknek jó része még a nagyszüleimé és szüleimé volt, semmi pénzért nem válnék meg tőlük. Van egy autentikus parasztház, itt az egyik közeli faluban, amit tájháznak, korhűen rendeztünk be, oda járok ki, ha időm engedi, ott mindig sok a munka, de csend és nyugalom is van.

Erről a tájházról beszélnél bővebben?

A Heves megyei Nagyvisnyón található autentikus parasztház, mely már két éve van meg. Nagyon jó állapotban van, szinte csak egy tisztasági festést kellett rajta végezni. Ott több ilyen jellegű tájháznak kialakított parasztház van, sok a holland tulajdonos, idegenforgalmi és turisztikai látványosság is akad arrafelé bőven. Bélapátfalván a Ciszterci Apátsági templom, a tó és környéke, Szilvásváradon számtalan látnivaló és szórakozóhely van, és Eger sincs messze. Mi mindig lomolunk, ez már nem is a régiségek szeretete, ez már gyűjtőszenvedély. Mindenből szinte duplán, triplán van meg minden. Ott a stílusnak, a színeknek nagy jelentőségük van. Ha van magyaros tányér és köcsög a falon, akkor lennie kell korondinak is, de nem elég piros vizes kanna, kell még kék is, kosár is van egy tucat, ez ezért szép, az azért kell. Már szinte túlzsúfolt lett, de így szép, lehet ott is port törölgetni. Szerencsére jó szomszédaink vannak, vigyáznak mindenre. Nyugodt, csendes hely, a városi zaj és rohanás után igazi paradicsom.

Ezen felül van még hobbid?

Ha hobbinak lehet nevezni. Állatmenhelyeket látogatok, 80-90 kg száraz és nedves tápot, gondozásukhoz szükséges dolgokat, takarókat, fertőtlenítőszereket, kötszereket viszek ki nekik. Mindenhol nagy örömmel fogadnak. Egy helybeli szegény családot is szoktam támogatni, meglátogatni, ahol az édesanya egyedül gondozza mozgássérült felnőtt fiát. Mindezt szabadidőmben, saját költségemen teszem, még járvány idején, szájmaszkban, védőkesztyűben is kimentem az állatokhoz, mivel az állatokat nagyon szeretem, ezért nagyon fontos nekem ez a tevékenység. Eleget szoktam tenni a különböző felkéréseknek is. A budapesti karitatív csoport konvojos kocsi szállítmányát is elkísérem a megadott helyre, ha szólnak, megyek velük.

Karitatív tevékenységed példaértékű. A városi, városkörnyéki jótékonysági rendezvényeken is részt veszel, illetve szoktad  követni a helyi civilek Önkéntesek hete programsorozatait?

Nem szoktam ezeken részt venni, ez már tényleg nem fér bele az időmbe a munkám mellett.

Főállásod, vitézi szolgálatod, karitatív tevékenységed és önkéntes munkád mellett tulajdonképpen alig tartózkodsz otthon, emellett valamennyi elég költséges elfoglaltság. Mindezeket családod hogy tolerálja? 

Van egy felnőtt lányom, aki civil teológus, a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen tanult, majd a Szegedi Gál Ferenc Katolikus Egyetemen, magyar-hittan, média-kommunikáció szakot végzett. Jelenleg a kazincbarcikai Don Bosco Iskolában tanít. Kiváló alkalmazkodó- és beleérző képessége alkalmassá teszi őt a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatal felnőttek nevelésére, tanítására.

Szabadidőm szinte alig van, mint mondtam, a patikába reggel hatkor indulok és este hatra érek haza és mindig két busszal megyek oda is, meg vissza is. Így csak hétvégén, szombat, vasárnap marad némi időm a főzésre, bevásárlásra és egyéb munkára. Sajnos, egyedül élek, így ha segítségre szorulok, az komoly szervező munkát igényel részemről. De szívesen csinálom, nem állok még le, amíg a Jó Isten ad erőt mindehhez, addig csinálom.

Köszönöm szépen Judit a beszélgetést, sikeres tevékenységedhez továbbiakra is erőt, egészséget kívánok!

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .