Fotósztori az egyes (1) bűvöletében…

Ami a kezdeteket illeti: éppen tizenegy éve (11) három fiatalember megálmodott egy olyan internetes portált, ami egyszerre informatív, objektív és szórakoztató, no és szerethető a barcikai, térségben élő olvasók számára. Az álom megvalósult, hiszen a Kaits Róbert-Hatrágyi Zsolt-Pálinkó Gábor hármas által „összerakott” koncepció működött, és az O Pont Online Kazincbarcika és a térség legnépszerűbb, legszerethetőbb vezető (vagyis első – 1) online médiumává vált. De azt talán kevesen tudják, hogy a háttérben hogyan zajlott a munkamegosztás, milyen kisebb-nagyobb nehézségekkel kellett szembenézniük az „álomgyárosoknak”, és hogyan lett Kazincbarcika népszerű és elfogadott eseményfotósa Pálinkó Gábor. Az a fiatalember, aki sokak szerint a város első (1) számú eseményfotósává nőtte ki magát, önképzéssel, szorgalommal és alázatos munkával.

Egy kis visszaemlékezés az alkotó tollából:

„Bennünk volt a lelkesedés, hogy az akkor egyre népszerűbb felületet, az internetet kihasználva valami olyat alkossunk, ami a világ bármely pontjáról elérhető mindazoknak, akik szeretnék tudni, mi történik Kazincbarcikán.

Informatikusként elsőként megteremtettük ennek technikai hátterét, de a legnagyobb kihívás csak ezután jött, meg kellett tölteni tartalommal, szöveggel és képpel egyaránt.

Mivel számomra fontos, hogy amit csinálok, kiadok a kezemből az jó legyen, így mindehhez meg kellett tanulnom az újságírást és a fotózást is.

Amikor a kezembe vettem az első (1) digitális fényképezőgépet, és elkészítettem az első (1) fotókat, valami megragadott ebben a különleges világban…

Az első (1) „korai” fotók után sokat segített barátom, Szathmáry-Király Ádám, aki az alapokon túl a fényképezés fizikáját, a tökéletes fénykép technikai beállítását is megtanította nekem. Sőt, azt is, hogy a fényképezőkép akkor válik a fotós művészi eszközévé, ha egy-egy (1-1) megragadott pillanat közvetít (is) valamit a néző felé, és az érzelmet vált ki benne vagy belőle.

Az elmúlt évek során – mint ahogy a technika – úgy az én látásmódom is sokat változott, de mindig ott volt bennem az, hogy az elkészült fotóval valamit közvetítsek; ne csak egy (1) jól exponált kép legyen az, amit kiadok a kezemből.

A fotózás mellett fontos, hogy szeretem Kazincbarcikát, a várost, ahol születtem, ahol élek, ahol a mindennapokban dolgozom, és ahol megtaláltam életem párját, Kistörő Adriennt.

Így adta magát, hogy a digitális technika összes előnyét kihasználva a városban folyó eseményeket folyamatosan megörökítsem a nagyvilágnak, majd azt gyorsan a nyilvánosság számára is elérhető módon közzétegyem.

Több mint tíz éven keresztül ott voltam szinte minden fontos és érdeklődésre számot tartó eseményen, rendezvényen; alig akad olyan közéleti személy vagy közösség, akiket ne örökítettem volna meg. Sajnos közülük többen ma már csak lélekben vannak közöttünk…

Munkámat a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány is elismerte, 2013-ban ugyanis megkaptam a Barcika Press kitüntető díjat. Az elismerés visszaigazolás volt arra, hogy jó úton haladok, és még inkább arra inspirált, hogy többet mutassak meg a világnak, hogy milyen itt élni.

palinko1

Persze mindehhez fontos az a nyugodt családi háttér, amit feleségem biztosít számomra szeretetével, segítőkészségével és rengeteg megértésével.

A fotók készítése során nem követem a híres vagy a szakmában ma már igazi nagy névnek számító fotográfusok képi világát, technikáját. Folyamatosan a saját utamat járom még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy olykor eltérek a bevett módszerektől vagy formáktól.

Aki ismer és ránéz a fotóimra, az akkor is tudja, hogy ki készítette azt, ha nincs odaírva mellé a nevem. S mindez nagyon jóleső érzéssel tölt el.

Szeretem az embereket megörökíteni, számomra ők az elsők (1) és a legfontosabbak az alkotás folyamatában: hogy hogyan élnek meg egy eseményt – korosztálytól függetlenül –, legyen az boldog kisgyermek, gondokkal teli felnőtt, vagy akár egy életét végig dolgozott, de ma már megfáradt arcú szépkorú ember.

Az eseményfotózás, mint műfaj, egyszerűnek tűnik, hiszen csak egy (1) gombot kell megnyomni és kész a kép…, ráadásul ma már mindenki zsebében ott lapul egy (1) telefon, amivel egyre jobb képek készíthetőek. Ennek ellenére mégiscsak nehéz jó fotót „lőni”, hisz a forgatókönyvet az élet írja, és az elszalasztott pillanatok csak ritkán ismételhetőek meg.

2015-ben sok minden megváltozott; az év második felétől már nem lehet velem, mint a város eseményfotósával nap mint nap találkozni.

De a fényképezőgépet azért nem tettem le, ahova hívnak, szívesen megyek, és továbbra is odaállok minden jó ügy mellé.

Magánemberként, fotósként, újságíróként, hiszen számomra az első (1) mindig is az emberek szeretete, tisztelete és a pillanat varázsának megörökítése volt.”

Pálinkó Gábor kiállításának megnyitójára 2015. november 24-én, 16 órakor kerül sor az Újkazinci Programsziget közösségi házban. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Újkazinci Baráti Kör!

One comment

 • Varga László

  2016. december 22. csütörtök, 12:21 | E-mail
  2016.12.23.-1. sz. ÜN Közgyűlési Határozat
  Vezető tisztségviselő visszahívása, megválasztása, munkaviszony megszüntetése,
  munkaviszony létesítése, alapbér megállapítása
  Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  (a továbbiakban: ÉRV. Zrt.) Közgyűlése
  1.) az ÉRV. Zrt. vezérigazgatóját Ritter Gézát a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló
  2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatói
  tisztségéből jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő harmadik munkanapon
  visszahívja.
  2.) kezdeményezi Ritter Géza munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
  megszüntetését azzal, hogy a megállapodás megkötésére legfeljebb a munkáltatói
  felmondás feltételei az irányadók.
  Közös megegyezés hiányában Ritter Géza munkaviszonyát jelen közgyűlési határozat
  meghozatalát követő negyedik munkanaptól számított három havi felmondási idő
  figyelembevételével munkáltatói felmondással megszünteti.
  Ritter Géza urat munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel két havi végkielégítés illeti
  meg.
  3.) Ritter Géza urat jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól a
  felmondási idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség ellátása alól,
  azzal, hogy Ritter Géza munkakörét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80.
  § (1) bekezdése alapján – munkaviszonyának közös megegyezéssel és felmondással
  történő megszüntetése esetén is – köteles jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő
  negyedik munkanaptól számítva legkésőbb 5 munkanapon belül teljes körűen és
  maradéktalanul átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átadni az új vezérigazgatónak.
  4.) felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Ritter Géza munkaviszonyának
  megszüntetésével kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.
  5.) a közgyűlési határozat meghozatalát követő negyedik munkanaptól határozatlan
  időtartamra az ÉRV. Zrt. Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatójává választja meg Bakondi
  György Patrikot (születési hely, idő: Budapest, 1974.05.10., an: Czakó Mária, lakcím: 1031
  Budapest, Nánási út 5-7., adóazonosító jel: 8392101480 ), azzal hogy Bakondi György
  Patrikkal az ÉRV. Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátására a közgyűlési határozat
  meghozatalát követő negyedik munkanaptól – az MNV Zrt. standard munkaszerződési
  feltételei szerint – határozatlan idejű munkaviszony létesítésére kerül sor.
  6.) az Mt. 211. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra figyelemmel – az Mt. 213.§-a
  alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bakondi György Patrik a Green Point Consulting Kft. tagja,
  azzal a kikötéssel, hogy fenti társaság nem állhat és nem is létesíthet sem közvetlenül, sem
  közvetve üzleti kapcsolatot az ÉRV Zrt-vel.
  7.) a közgyűlés az új vezérigazgató alapbérét – az előző vezérigazgató alapbérével
  megegyező összegben – bruttó 1.359.000.-Ft/hó, azaz egymillió-háromszázötvenkilencezer
  Forint/hó összegben állapítja meg.
  8.). felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Bakondi György Patrik munkaviszonyának –
  az MNV Zrt. standard munkaszerződési feltételei szerinti – létesítésével kapcsolatos
  valamennyi intézkedés megtételére.
  Felügyelő bizottság

  Tagok:
  – Klemm József: FB-elnök
  – dr. Somodi Csaba: FB-tag
  – Kovács Péter: FB-tag
  – Fürjes Gábor József: FB-tag
  – Földi Csaba: FB-tag
  – Pelcz Gábor: FB-tag

  Forrás: Dokument jeszty. ÉRV. Ritter Géza kirúgva, Bakondi György Patrik érkezik | eszakhirnok.com https://www.eszakhirnok.com/kultura/64692-dokument-jeszty-erv-riter-geza-kirugva-bakondi-gyoergy-patrik-koevetkezik.html#ixzz4U7rGC9nC
  Follow us: @eszakhirnok on Twitter | eszakhirnok.hu on Facebook

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .