Szomszédunk: Sajószentpéter

Közúton vagy vasúton Miskolc irányában Kazincbarcikát alig hagyjuk el, és máris Sajószentpéter városban vagyunk. A két szomszédos város földrajzilag olyannyira közel van egymáshoz, hogy majdnem egy településsé vált. Legalábbis egy időben Sajószentpéter úgy szerepelt a településfejlesztési tervekben, hogy Kazincbarcikával egyesítve lesz város. Érthető, hogy Sajószentpéter lakóinak ez nem tetszett. Joggal hivatkoztak a település ősi múltjára, amikor évszázadokkal ezelőtt már város, […]

Read more

Sajókazinci emlékképek – Hentesek és mészáros Sajókazincon

1933-tól 1953-ig Sajókazincon 5 hentes- és mészárosüzletben vásárolhattak a háziasszonyok. Ezek az üzletek, melyeknek tulajdonosai Kruppa Dezső, Pósa János, Török András és Garay János voltak, a Széchenyi utcában voltak találhatók. A boltokat a Bika-rét és a Hősök kertje végében, közvetlenül a Sajó folyó melletti vágóhíd (mészárszék) látta el áruval. Ezt valamikor még a század első évtizedeiben építették.

Read more

Sajókazinci emlék

1996 utolsó napján levelet hozott részemre a postás. A levél a sajókazinci születésű, és mai is kazincbarcikai lakos Bányász Józsefné szül.: Réthy Zsuzsanna nyugalmazott általános iskolai tanártól jött.

Read more

Hadd hulljon rád is…

Herbolya öle selymes, Herbolya öle lágy, A fáradtnak jó pihenője.

Read more

Ilyennek láttuk Herbolyát

Az ötvenes évek elején mintegy három évig Herbolya lakója volt a ma Miskolcon élő Pethő-házaspár. A férjet, Pethő Szilvesztert Herbolyára helyezték a bányaüzem irányítására, felesége pedig lakóként követte őt a bányatelepre. Több mint negyven év távlatából elevenítik fel a Herbolyán töltött három év emlékét.

Read more

Ismerjük meg őket: A barcikai fafaragó

1996. szeptember 26-án a városi Kisgalériában Bacsó István fafaragó munkáiból kiállítás nyílott. Azoknak, akik megtekintették e gazdag kiállítás darabjait: a föld munkásait ábrázoló faszobrocskákat és a magyaros motívumokkal díszített faragott háztartási eszközöket, bizonyára felkeltette érdeklődését: vajon ki az az ember, aki ezeket a remekbe szabott tárgyakat készíti? Bacsó István ő, 74 éves nyugdíjas bányász, aki az Építők útjai lakásuk konyhájában […]

Read more

Mennek a napok

Mennek a napok – hatalmas sereg – viszik magukkal az életet.

Read more

“Jót s jól!” – Gondolatok Kazinczy Ferencről

Noha nem valószínű, hogy mindenki egyetért velem, mégis megkockáztatom azon véleményem papírra vetését, hogy a magyar felvilágosodás irodalmának alkotói közül – Csokonai Vitéz Mihály után – az ő, azaz Kazinczy Ferenc nevét ismerik a legtöbben. Ugyanakkor az életútjáról, a tevékenységi köreiről, a műveiről, a jelentőségéről alig-alig tudnak valamit a megkérdezettek. Pedig a különböző lexikonokat, a róla szóló irodalmakat lapozgatva zavarba […]

Read more

Városunk nemzetközi kapcsolatai

Kazincbarcikának a rendszerváltozás előtt is voltak nemzetközi kapcsolatai. Testvérvárosa ugyan csak egy volt, a bulgáriai Dimitrovgrád, de, elsősorban a városban működő vállalatok és üzemek fejlesztési, termelési és üzleti tevékenysége révén a világ számos országával – Szovjetunió, NDK, NSZK, Japán, Anglia, Franciaország, Olaszország – létesültek kapcsolatok. A rendszerváltozás után e kapcsolatok nemcsak szélesedtek, de tartalmában más jelleget is öltöttek. A privatizáció […]

Read more

BorsodChem-mozaik

Eseménydús volt az 1996-os év is városunk legnagyobb társaságánál, a BorsodChem Rt.-nél. A sok-sok esemény közül idézünk fel néhányat az alábbi összeállításban, dátum szerinti sorrendben.

Read more

A közlekedés újdonságai

Új benzintöltő állomás A Jószerencsét úton a BorsodChem felől az Újvárosba érkezőt ma már esztétikus és rendezett környezet fogadja. Július 1-jétől üzemel ugyanis városunkban a Mátyás király úton, az ÉPFU volt telephelyének egy részén a Shell 116. sz. töltőállomás. A léte­sítmény kivitelezése tavasszal kezdődött el és június elejére befejeződött.

Read more

A Városszépítő Egyesület munkája 1996-ban

Az évet februárban közgyűléssel kezdtük, amelyen a vezetőség beszámolt az 1995. évi munkáról, elfogadtuk a gazdasági beszámolót és szépszámú jelen lévő tag és érdeklődő javaslatai, ötletei alapján elkészítettük a munkatervet.

Read more

“Döglött aknák” Felső-Barcikán

Tavaly ősszel sokat cikkezett a helyi magazin és néhány megyénkben megjelenő lap a Budai Nagy Antal út 21. és 22. számú épülethez tartozó kertben és szántón talált, az 1944-es harcokból maradt “emléktárgyak”-ról: német aknagránátokról.

Read more

“Rímfaragók” találkoztak Kazincbarcikán

A Szabadon Szárnyaló Írók, Rímfaragók Társasága (SZIRT) kétnapos országos találkozót rendezett irodalmi-kulturális körök és folyóirat-szerkesztő­ségek képviselőinek részvételé­vel városunkban, augusztus 24-25-én, az áfész-székházban.

Read more

Honismeret-életmód című tanítási program a Dózsa György Úti Általános Iskolában

Célja: az, hogy minden tanuló megismerje lakóhelyének, szülőföldjének, kulturális örökségének leginkább jellemző sajátosságait, sajátítsa el azokat az ismereteket, gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, tanulják meg tisztelni hagyományainkat, kultúránkat, jellemezze őket a nyitottság, fejlődjék önkifejezési képességük.

Read more
1 2 3 4