Névadójukra emlékeztek az Ádám Jenő-Központi Általános Iskolában

Az Ádám Jenő-Központi Általános Iskolában 1996. december 13-án egész napos programmal emlékeztek az intézet tanárai és tanulói a 100 évvel ezelőtt született Ádám Jenőre, akinek nevét viseli az iskola.

Read more

Jubiláló iskolák

Jókai Mór Középiskola Az egészségügyi és óvónőképző iskola 1996-ban jubilált, s egyúttal névadó ünnepséget is tartott. Az ünnep rendezvényei november 7-én, 8-án és 9-én zajlottak. 7-én a tanulók munkáiból nyílott kiállítás és Jókai Mór Szegény gazdagok című művéből készült filmet nézték meg az érdeklődő diákok. 8-án megkoszorúzták Jókai Mór szobrát, majd részt vettek az iskola történetét bemutató kiállítás megnyitóján. A […]

Read more

Szakmai napok Kazincbarcikán

A Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, az Aggteleki Nemzeti Park és a Természetbarát és Környezetvédő Óvodák Munkaközössége 1996. április 18-19-20-án szakmai napokat rendezett “Az óvodai környezeti nevelés helyzete, eredményei Kazincbarcikán és vonzáskörzete óvodáiban” címmel. A szervezők elsősorban óvodapedagógusok és alsó tagozatban tanítók részére kívántak betekintést nyújtani a térség intézményeiben folyó munkába, de nagy örömünkre eljöttek a napközis nevelők és […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – 1996 tüzes mérlege

A Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság működési területe Kazincbarcikán kívül Sajószentpéter és Edelény városra, valamint 44 egyéb településre terjed ki. Működési területünk 1996. évi eseményeit az alábbi adatok jellemzik:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Bűnügyek és bűnüldözés

1997. február 12-én munkaértekezlet volt a kazincbarcikai rendőrkapitányságon, amelyen bemutatkozott az új megyei rendőrfőkapitány, dr. Berta László r. ezredes. Nagy Gábor r. alezredes, a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetője elemezte városunk és a térség 1996-os bűnügyi helyzetét és rendőreinek munkáját. Az alábbiakban ennek alapján adunk közre néhány jellemző adatot és megállapítást.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Helyi adózás

A helyi adókról szóló törvény alapján a városi önkormányzat az alábbi helyi adókat vezette be: a vállalkozók kommunális adója, építményadó és iparűzési adó.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Lakásellátás

1996. december 31-én 12 924 darabb lakás volt Kazincbarcikán. Évközben 26 darab új családi lakást vettek használatba, és 10 darabot szüntettek meg, s így az állomány 16 darabbal gyarapodott.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Gyámügyek

1996-ban a gyámhatóság által intézett ügyek száma 981 volt, ami összesen 2546 db ügyiratforgalmat jelentett. Ez némileg kevesebb az előző évi ügyiratforgalomnál. (24 esetben hozott határozatot az ügyekben a gyámhatóság.)

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Egészség/ügy/ünk 1996-ban

Városunk lakói egészségének megőrzéséről, a betegek gyógyításáról 14 felnőtteket, 8 gyermekeket ellátó és 8 fogorvosi praxis (a korábbi körzet) gondoskodik – tájékoztat dr. Lakó Magdolna, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kazincbarcikai vezetője. A praxisokban dolgozó orvosok többsége vállalkozóként végzi munkáját. A felnőttpraxisokba több mint 30 000, 14 éven felüli, a gyermekpraxisokba 6400, 0-14 éves korú lakos tartozik. Egy-egy felnőttpraxishoz […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – A Szociális Szolgáltató Központ működése

A Szociális Szolgáltató Központhoz (Építők útja 15. sz., vezetője Csősz Béláné igazgató) az alábbi intézmények tartoznak:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Foglalkoztatottság, munkanélküliség

Kazincbarcika és térsége lakóinak foglalkoztatottságáról csak 1995-ös, és csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának kimutatása szerint a megye 1995-ös mintegy 107 509 foglalkoztatottjából 12 862 fő esik városunkra és térségére. Ezt a számot nagyjából 1996-ra is elfogadhatjuk, mivel sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek számában tavaly nem történt lényeges változás. (A foglalkoztatottak […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – A kultúra berkeiből

Városunk kulturális életének fő színterei 1996-ban is az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint annak intézményei (a Béke mozi, a fiókkönyvtárak, kiállítótermek) voltak.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Városunk oktatási intézményei az 1996-97-es tanévben

Óvodák Az intézmények racionalizálását szolgáló átszervezés után, ami az óvodák esetében összevonást jeletett, három óvoda – Alsóvárosi, Belvárosi és Felsővárosi – jött létre, s mindegyikhez négy, összesen 12 óvodai egység tartozik a következőképpen:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról

Terület és népesség Egy település meghatározó adata területének nagysága és lakóinak száma. Kazincbarcika területe 1996-ban sem változott, s csakúgy, mint az előző években 45,9, kereken 46 km2 volt. A város lakóinak számáról nem tudunk pontos adatokat közölni. Annyiféle az adat, ahány kiadvány közli azt.

Read more

Mozaik

A magyar kultúra napján ünnepség volt a kazincbarcikai ÁFÉSZ székházában. A rendezvényen – első alkalommal – polgármesteri dicséretben részesültek azok a személyek, akik az elmúlt években a legtöbbet tették Kazincbarcika kulturális életének fejlesztéséért, nevezetesen Selényi Gyuláné, az Ádám Jenő Általános Iskola igazgatóhelyettese, országos hírű kórusvezető, Filip Gabriella, az Észak-Magyarország c. napilap kulturális rovatvezetője és Scserbin János, az Egressy Béni Művelődési […]

Read more
1 2 3 4