Édes anyanyelvünkért

A Kazincbarcikai Hirdető napvilágra kerülésével és a környék lakosságát hetenként immáron három hirdetési újság tájékoztatja a kedvező vásárlási alkalmakról, a különféle szolgáltatások igénybevételének legjobb lehetőségeiről, és a lakók is hirdethetnek e lapokban. Örvendetes dolog ez, mert pénzben is kimutatható megtakarítást érhetnek el a vásárlók és a szolgáltatást igénybe vevők, de a hirdettetők és a hirdetők sem járnak rosszul anyagilag.

Read more

Megkövetem Derkovitsot

A Barcikai Históriás 1991. évi karácsonyi különszáma mutatta be a lap olvasóinak Melocco Miklós alkotását: a Kazincbarcikán lévő Derkovits-szobrot. A cikk címében helyesen, a szövegben azonban hibásan szerepelt a festő neve. Erre Magyar István újságíró és egykori szerkesztő hívta fel a figyelmet, és ajánlotta, hogy – engesztelésként – jelenjen meg a lapban Bálint György A festő halála című írása A […]

Read more

A hőskor építői

Sok ezren építették Kazincbarcikát az ötvenes-hatvanas években. Közülük sokan letelepedtek és ma is a város lakói. Mások életében Kazincbarcika csupán egy kitérőt jelentett, ahonnét útjuk rövidebb-hosszabb idő után továbbvezetett. Bárhogyan is alakult azonban később sorsuk, a Kazincbarcikán eltöltött idő életüknek olyan darabkájává vált, amelyet soha nem tudnak elfelejteni, s az időnként elő-előbukkan emlékezetükből.

Read more

A vécsatali kovácsműhely

Herbolya és az Újváros között körülbelül félúton a sajóivánkai határig húzódó völgyben található a Vécsatal-dűlő. A völgyet határoló egyik lankás oldalt erdő borítja, a másikat pedig gyümölcsösök és szerszámoskamrának épült hétvégi házak tarkítják. A völgy a Herbolyára vezető út felé kiöblösödik. Itt húzódik meg néhány épület, a valamikori Lichtenstein-birtokhoz tartozó egyik tanya maradványaként. Mára leginkább csak lakóépületek – a hajdani […]

Read more

A mag el van vetve – A Dózsa György úti iskola helytörténeti gyűjteménye

Iskolánk hét éve működik Kazincbarcikán, ebben a fiatal, öreg múlttal és hagyományokkal nem rendelkező városban. Tanulóimmal hatodik éve végzünk gyűjtőmunkát a helytörténeti órák keretében.

Read more

Félidőben: Pártok, politikai szervezetek Kazincbarcikán

Két évvel ezelőtt, 1990-ben az országgyűlési, majd később az önkormányzati választások előtt sokat hallhattunk, láthattunk és olvashattunk a választók szavazatát elnyerni akaró, a hatalomért versengő, hirtelen megszaporodott pártokról és politikai szervezetekről. A választási küzdelem elmúltával lényegesen megváltozott a helyzet, s ma jóval kevesebb információval rendelkezünk róluk. Ezt a hiányt szeretné pótolni a Barcikai Históriás azáltal, hogy bemutatja a lap olvasóinak: […]

Read more

Stílusváltás Kazincbarcika építészetében: A Makovecz-mű

Az 1950-es évektől Kazincbarcikát intenzív városépítés jellemezte. A kialakult építészet egyfelől a három alkotótelepülésen (Barcika, Berente, Sajókazinc) található borsodi ámbitusos parasztházas, másfelől a tömeges lakásépítés (szocreál, panel) jegyeit hordozza.

Read more

Ismerkedjünk Kazincbarcikával – Herbolya

„Herbolya nem ok nélkül kedves kirándulóhelye már napjainkban is Kazincbarcika lakosságának, s lesz az méginkább a jövőben. A völgyet, amely kígyózva kanyarog Sajókazinc községtől kiindulva Tardona felé, kétoldalt a Bükk idillikus dombjai teszik vonzóvá. sok érdekes határnév őrzi a múltat: Nagymál, Kisberek, Víg János-tető, Várhegy, Cserbabos, Kopó, Zsidóhegy, Ivánka vártető, Ebecki-tető, Kakuk-les, Hegyestető, Baktató, Pélbérc, Fehérkőbérc és völgyei, a Banza-völgy, […]

Read more

„Tiszta szerelmünknek sarjadékai fakadtak…” – Így írtak akkor

Id. Kovács Tamásék tavaly nyáron nagytakarítást végeztek felsőbarcikai lakásuk padlásán. A már nélkülözhetőnek vélt limlomok között sárguló papírokra – mint később kiderült – régi családi iratokra bukkantak, amelyeket átadtak a hajdanvolt község múltja iránt érdeklődő özvegy Barczikay Bélánénak. Ő megörült e papíroknak és valamennyit gondosan átnézte, majd „beiktatta” családi levéltárába a többi hasonló irat közé.

Read more

Az anyák és a gyermekek napjára

A szobrot (Somogyi József: Anyaság. Anya gyermekével) 1963-ban állították fel az Építők úti (V-ös sz.) óvoda kertjében. Expresszív alkotás, amely igen érzékletesen mutatja anya és gyermekének intim kapcsolatát, melegségtől áradó összetartozását. Ruhátlanságuk fokozza a tiszta, hús- és vérből való együtt lélegzést, örömmel teli boldogságot. A karok, a kezek egymás felé fordulása a kapcsolat őszinteségének báját sugározza. A két portré nem […]

Read more

2012. január 6. 18:51. Kezdetnek talán megteszi ez is…

Ezzel a bejegyzéssel indult a Képi Demokrácia Kazincbarcika eleinte zárt csoportként. Attól az ötlettől vezérelve, hogy sajnos (?) a régmúltban még nem volt se digitális kamera, se internet, így vannak olyan fotók, pontosabban: többnyire csak ilyenek vannak, amelyek vagy nálam vannak, vagy nálad, de az biztos, hogy közösen még sosem nézegettük ezeket egy hagyományos fotóalbumba rendezve. Nem volt rá időnk. […]

Read more

Így készül a Históriás

A kiadó a 10 éves Históriásról Intézményünk, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár 1997 óta kiadója a Barcikai Históriásnak. Érdeklődésem persze ennél sokkal régibb keletű a kiadvány iránt. A városunkkal foglalkozó, városunkról szóló, a kultúrával kapcsolatos minden dolog engem már csak hivatásomnál fogva is érdekel. Amikor 1990-ben megjelent a Históriás első száma, érdeklődéssel vettem kezembe. S persze így van […]

Read more
1 36 37 38 39 40 43