Kazincbarcika régi utcáin I.

Kismarton Zsolt írása

Érdekesnek találtam Kazincbarcika utcáinak a fejlődését is, hiszen egy-egy utca egy-egy szakasza még a régmúltból maradt ránk, nem is gondolnánk, hogy ezek milyen régi utcák!

Nem szeretnék itt sem teljesen a részletekbe merülni, csak a számomra érdekesebb és különlegesebb, valamint történelmileg fontosabb utcák kerülnek bemutatásra.

A történetem most 1941-ben indul…

Kazincbarcika környéke 1941-ben (Térképalap: mapire.eu)

Piros vonal: Miskolc‒Bánréve főút
Piros szaggatott vonal: most a Budai Nagy Antal utca
Lila vonal és lilával pontozott piros vonal: Széchenyi utca
Kék vonal: Kossuth utca
Kék szaggatott vonal: Vasút utca
♦ Zöld vonal és zölddel pontozott piros vonal: Templom sor → Petőfi utca → Dózsa György utca
Zöld szaggatott vonal: most Csók István utca és a Táncsics Mihály utca
Sárga vonal: Temető utca → most Patak utca és Dózsa György utca
Barna vonal: Hajcsár út

Mint látható, Felső-Barczikán a Budai Nagy Antal utca már létezett ekkor is, és a mai napig megvan.

Az alsó-barczikai és új-barczikai Csók István utca már szintén létezett, ellenben a Táncsics Mihály utca csak részben volt meg.

Sajókazinc határán belül a régi főút utcaneveket viselt, ezért került a térképre pontozott rész is. Bánréve felől a Széchenyi utcán lépett be a területre, majd a Templom téren áttért a mostani Dózsa György utcába, majd később így hagyta el a települést. A Hajcsár út – annak ellenére, hogy tulajdonképpen a mai napig földút – nagyon fontos szerepet töltött be a település életében az 1980-as évek közepéig: ezen hajtották ki a teheneket a legelőre. Az út még azóta is létezik a hegy alatt – a Csónakázó-tóhoz vezet ‒, sőt fejlesztése – aszfaltozása – tervbe van véve.

Érdekes, de ezek az utcák így, vagy egy kicsit megváltozva még a mai napig is léteznek.

Kazincbarcika alsóvárosi utcái 1955-ben (Térképalap: mapire.hu)

Piros vonal: 23-as főút
Piros szaggatott vonal: Budai Nagy Antal utca
Lila vonal: Széchenyi utca
Lila szaggatott vonal: Csók István utca és a Táncsics Mihály utca
Kék vonal: Kossuth utca
Kék szaggatott vonal: Vasút utca
Zöld vonal: Jószerencsét út és az Attila út
Zöld szaggatott vonal: Jókai utca
Zöld pontozás: a 2. jelű út, később Irinyi utca
Sárga vonal: Dózsa György utca
Sárga szaggatott vonal: A későbbi Patak utca egy része
Barna vonal: Hajcsár út
Barna szaggatott vonal: a B/III. jelű út, a későbbi Ipari út
Lila terület: Az újonnan épült bányászlakások helye

Látható, hogy 1955-re nagy változások történtek a területen. 1953‒1954-ben megépült a műút Kazincbarcikáig – még betonút volt ‒, majd 1954-ben módosították a nyomvonalát. Ettől kezdve az egész Sajókazincot átszelő régi szakasz a Széchenyi utca nevet vette fel.

A város útjainak a kiépítése 1954-ben kezdődött el. Megépült 1954-ben a Jószerencsét út – a Tardona patak hídjával együtt ‒, és mellette a bányászlakások is.

Elkészült¤ a Jókai utca és a Vasút utca (1956) – a Vasút utca meghosszabbítása a Jószerencsét útig, még salakból ‒, és a Táncsics Mihály utca¤ is.

Megemlíteném, hogy a Jószerencsét utat ekkor még 1. jelű útnak hívták, 2. jelűnek az Irinyi utcát – ezt is 1954-ben építették meg. Ekkor épült meg¤ a B/III. jelű út is, ami a későbbiekben – 1966-ban ‒ az Ipari út nevet kapta.

Kazincbarcika alsóvárosi utcái 1969-ben (Térképalap: mapire.hu)

Lila vonal: A már meglévő utak és utcák
Piros vonal: A mucsonyi út
Kék vonal: Rózsa Ferenc utca ‒ most Rózsa utca
Zöld vonal: A Móricz Zsigmond utca – azóta megszűnt
Sárga vonal: Iskola utca

1958-ban – a nagy árvíz után – épült meg a Széchenyi utcán a Tardona patak betonhídja, amit a mai napig láthatunk. (Igaz, azóta már Babits Mihály utca a neve.)

1958 nagy változásokat hozott, hiszen az ún. szocialista városok közül Kazincbarcika volt az első, ahol az utcák nevet kaptak. Ekkor kapták meg a nevüket a fent említett utcák és utak is, de ekkortól létezik a Tardonai út is – mármint nevében.

1958-ban megépült az új Mucsonyi út – a Sajó-híddal együtt –, majd az 1960-as évek elején¤ a Móricz Zsigmond utca, az Építők útja folytatásaként a Jószerencsét úton túl. 1964-ben készült el a Rózsa Ferenc utca és az Iskola utca is¤.

1966. január elsejétől lett a 23-as főútból 26-os főút. A név annyira elterjedt, hogy hiába nevezték el a kazincbarcikai átkelő szakaszát először Felszabadítók útjának – most Hadak útja –, még mindig csak úgy hivatkozunk rá, hogy a „26-os”.

Az 1969-ben megszűnt kisvasút mellett megépült az Alkotmány utca¤, majd folytatásképpen az 1970-es évek elején¤ a Mikszáth Kálmán utca is.

A Hajcsár út 2016-ban

A 26-os főút a 60-as évek végén aszfaltburkolatot kapott.

Az 1970 és 1985 közötti időszak nagyon mozgalmas az utcák szempontjából: 1974 év végén megszűnt a Kazinczy-szög. Megszűnt az építkezések miatt a Jókai és a Móricz Zsigmond utca 1977-ben – az utóbbi helyén épült fel a Móricz Zsigmond és a Radnóti tér. A Tardona-patak rendezése miatt, valamint a legújabb városrész felépülése után a Széchenyi utca „összezsugorodott”, létrejött a Babits Mihály utca¤, a Gyulai Pál utca (1976), a Vajda János utca (1977), a Csokonai Vitéz Mihály utca (1977) és a Veres Péter utca (1978), 1976-ban elkészült a Jószerencsét út négysávosítása is. 1985 környékén¤ jött létre a Patak utca – habár egy része már 1972-ben salakburkolatot kapott ‒, a Szemere tér, a Vasvári tér, a Deák tér, a Thököly tér, a Kazinczy tér és az Eötvös tér. Megépült a mostani Egressy út folytatása a 26-os főútig¤, és a Tóth Árpád utca¤ – nagyrészt a volt Jókai utca – helyén.

Most pedig egy aktuális térképet szeretnék megmutatni az utcákról, hogy jól láthatóak legyenek a régi utcák megmaradt szakaszai:

Kazincbarcika alsóváros utcái 2017-ben (Térképalap: Google)

Piros vonal: Jószerencsét út, Attila út és Irinyi utca
Piros szaggatott vonal: Rózsa utca
Piros pontozás: névtelen utca
Lila vonal: Hadak útja – 26-os főút
Lila szaggatott vonal: a kisvasút helyén létrejött Alkotmány és Mikszáth Kálmán utca
Lila pontozás: Patak utca
Kék vonal: Széchenyi utca
Kék szaggatott vonal: a volt Széchenyi utca – a terek, Babits Mihály utca és a Tóth Árpád utca egy része
Kék pontozás: A volt Széchenyi utca elbontott szakaszai
Zöld vonal: Tóth Árpád utca
Zöld szaggatott vonal: A Jókai utca megmaradt része, most Tóth Árpád utca
Zöld pontozás: A Jókai utca megszűnt része
Sárga vonal: Kossuth utca
Sárga szaggatott vonal: Dózsa György utca
Sárga pontozás: Iskola utca

Mint látható, a legizgalmasabb a Széchenyi utca. Nagyon sok része megmaradt, csak átnevezésre került. Például az egész Babits Mihály utca – a pataktól a Mikszáth Kálmán utcáig – egy az egyben lefedi a régi Széchenyi utcát, akár a neve is maradhatott volna az.

Érdekes a piros pontozással felrajzolt utca is, ugyanis – tudtommal – nincs neve. Az alsó szakasza az Eötvös tér házszámait kapta, a felső szakasza pedig a Rózsa utcáét. (Néhol Temető utcaként emlegetik.)

Megemlíteném, hogy névütközések miatt 1977-ben utcákat kereszteltek át. Új nevet kaptak az alábbi utcák (37):

Rákóczi utca → Bercsényi utca (Barcika)
Ságvári Endre utca → Rezeda utca (Libalegelő)
Szabadság utca → Új élet utca (Sajókazinc)
Tavasz köz → Kikelet köz (Kórházdomb)
Táncsics köz → Kis köz (Alsó-Barcika)

1972-ben kapta meg a Dimitrovgrád park a nevét, és 1978-ban a Penyo Penyev park.

2016-ban keresztelték át a Gorkij utcát Erőmű utcára.

Mivel az eddigi leírásom nem tartalmazza az újvárosi részt, így most visszaugrok 1954-be, amikor már a város első utcája, a Fő út, azaz az A út már elkészült. Az 1950-es évek végére¤ elkészült a B út is, majd az 1960-as évek elején¤ a C út, az 1965-ös évek közepére¤ a D út. Az F utca az 1950-es években már megvolt, és megvolt az egyik S utca is. A másik S utca az 1960-as évek közepén¤ jött létre. Eddig kódoltan beszéltem, de segített 1958, amikor az új utcák neveket is kaptak. Tehát:

A út: Fő út → Béke út → Lenin út → Egressy út
B út: Építők útja
C út: Május 1. út
D út: Szabó Lajos út → Mátyás király útja
F utca: Liget utca
S utca: Pollack Mihály utca*

Ezeken kívül még létezett G, H, I, K utca is, de sajnos ezek pontos elhelyezkedését a mai napig nem találtam meg.

Az Egressy út 2017-ben

Az első S utca az Építők útjából indult ki, a Völgy parkon végigtekeregve a Liget utcáig tartott. Ez az utca megszűnt. Ezt azért volt fontos tisztáznom, mert sokan a Liget utcával azonosítják.

Kazincbarcika belvárosának az utcái (Térképalap: Google)

Piros vonal: A út ‒ Fő út → Béke út → Lenin út → Egressy út
Piros szaggatott vonal: S utca – Pollack Mihály utca
Lila vonal: B út ‒ Építők útja
Lila szaggatott vonal: F utca – Liget utca
Zöld vonal: C út – Május 1. út
Zöld szaggatott vonal: Göncz Árpád út
Zöld pontozás: Játszó utca → Eszperantó utca
Sárga vonal: D út – Szabó Lajos út → Mátyás király út
Sárga szaggatott vonal: Herbolyai út
Barna vonal: Tardonai út
Barna szaggatott vonal: Attila út és Jószerencsét út
Világos lila terület: Völgy park
Sötét lila terület: Dán‒Magyar Barátság park

Ekkor kapta meg a házak között kígyózó Játszó utca is a nevét – így nem hiszem, hogy sokan emlékeznek rá –, majd az 1966-ban megtartott eszperantótalálkozó tiszteletére keresztelték át Eszperantó utcára.

Ha már Eszperantó utca, akkor meg kell említenem a vele párhuzamosan futó – egyes helyeken lefedő – nyugati elkerülő utat, azaz a Göncz Árpád utat (2016). Ez azért fontos, mert a térképeken még mindig hibásan Eszperantó utca néven szerepel, pedig a kettő nem ugyanaz!

Köztereink is ekkor kapták meg a nevüket (1958): a mostani Völgy park először az Április 4. park nevet kapta, majd hívták Központi parknak is, de mostanában a Völgy park elnevezés az elterjedt. 1993-ban kapta meg az alsó része a Dán‒Magyar Barátság park nevet, de azt hiszem, ez nem terjedt el a köztudatban.

Most térjünk át a Kertváros és környékére. Az első út 1950-ben épült meg bitumen és kövek keverékéből, ami Terv-táróra vezetett. 1958-ban vette fel a Tardonai út nevet, majd 1967-ben teljes aszfaltburkolatot kapott.

A Kertváros és környéke 1960-as évek előtt (Térképalap: Google)

Piros vonal: Tardonai út
Piros szaggatott vonal: Akácfa utca eddig megépült szakasza
Lila vonal: Bartók Béla utca
Lila szaggatott vonal: Engels utca – később Csalogány utca
Kék vonal: egyéb megépült utcák.
Kék szaggatott vonal: Hóvirág utca

Az ekkor épült utcák a Kertvárosban a fenti térképen lévő neveket kapták. Kiépült a Herbolyai új sor is, ami a későbbi Gábor Áron utca. A Herbolyán 1953 és 1957 között megépült épületek utcái kezdetben az 1, 2, 3, 4, 5 jelet kapták. (Sajnos egyelőre nem tudom, hogy melyik utca melyik volt.)

A Kertváros és környéke az 1960-as évek közepén (Térképalap: Google)

Piros vonal: már létező utcák
Lila vonal: a Szabó Lajos út – a későbbi Mátyás király út
Kék vonal: a Bartók Béla utca kiépült a Szabó Lajos útig
Zöld vonal: az Engels utca – a későbbiekben Csalogány utca – kiépült a Szabó Lajos útig

Mint látható, a Bartók Béla utcát és az Engels utcát meghosszabbították a Szabó Lajos útig. 1967-ben szerették volna az Akácfa utca aljáig kiépíteni a Herbolyai utat, de ennek nincs nyoma a korabeli térképeken. (Nem is épült meg, csak az 1970-es évek¤ elején.)

1962 és 1966 között az alábbi utakat építették ki: Hársfa utca (BVK), November 7. utca (Barcika), Pincesor utca (Pincesor), Kert utca (Pincesor), Kiserdősori utca (Pincesor), Völgy utca (Pincesor).

A Kertváros és környéke az 1970-es évek után (Térképalap: Google)

Piros vonal: már létező utcák
Piros szaggatott vonal: az Akácfa utca meghosszabbítása a Herbolyai útig
Lila vonal: Herbolyai út
Lila szaggatott vonal: Szabó Lajos út
Kék vonal: Csontváry utca
Kék szaggatott vonal: Mányoki Ádám utca
Zöld vonal: Paál László utca
Zöld szaggatott vonal: Barabás Miklós utca
Sárga vonal: Sport utca

Miután megépült a Herbolyai út első egy kilométeres szakasza – első említése 1978-ban¤ volt –, és 1979-ben¤ megszűnt a Bartók Béla utca és Engels utca meghosszabbítása, a környék úthálózata alapvetően megváltozott. Az Akácfa utca kiépült a Herbolyai útig. Szintén 1978-ban épül ki a Tardonai út Terv-táró II-ig.

Az 1980-as évek elnevezések szempontjából szintén változásokat hoz: megkapta a nevét a Csontváry utca, a Barabás Miklós utca és a Mányoki Ádám utca. Felépülte után kialakul a Paál László utca (1980) és a Derkovits tér (1980) is.

1985-ben az újonnan létesült Vájár, Tárna, Csille, Aknász utca stb. még csak földút. A Herbolyai út meghosszabbítása az Akácfa utcától a Munkás utcáig és a Munkás utca 1985-ben elkészült, 1988‒1989-ben pedig a Vájár utca és környéke is.

1987-ben már aszfaltút várja a Rózsadombon építkezőket, ellenben ugyanebben az évben beköltöző lakosoknak az Erdész, Műszerész stb. utcákban még a sárban kell taposniuk. Ebben az évben építették meg a Tardonai út meghosszabbítását teljesen Tardonáig, amit 1988-ban adtak át. Majdnem 70 évet kellett a tardonaiaknak várniuk, hogy ez a pillanat elérkezzen!

2000-ben¤ a Herbolyai út továbbépült a Gábor Áron utcáig…

A Herbolyai út 2016-ban

1993 április 1-től – nem áprilisi tréfaként – 23 utca és tér neve változott meg (37):

Bacsó Béla utca → Illyés Gyula utca (Herbolya)
December 13. utca → Kandó Kálmán utca (Berente)
Dimitrov utca → Csók István utca (Alsó-Barcika)
Dimitrovgrád park → Kőrösi-Csoma Sándor park (Libalegelő)
Engels utca → Csalogány utca (Kertváros)
Felszabadítók útja → Hadak útja (A 26-os út kazincbarcikai átkelési szakasza.)
Kállai Éva utca → Kálmán Imre utca (Libalegelő)
Kun Béla tér → Dobó István tér (Belváros)
Kilián tér → Árpád fejedelem tér (Belváros)
Lenin út → Egressy Béni út (Belváros)
Landler Jenő utca → Klapka György utca (Herbolya)
Latinka Sándor utca → Hadik András utca (Herbolya)
MSZB tér → Barátság tér (Belváros)
Mező Imre körút → Alsóvárosi körút (Libalegelő)
Neuschl László utca → Móra Ferenc utca (Belváros)
November 7. utca → Lórántffy Zsuzsanna utca (Felső-Barcika)
Penyo Penyev park → Déryné park (Libalegelő)
Rosenberg házaspár utca → II. Rákóczi Ferenc utca (Alsó-Barcika)
Rózsa Ferenc utca → Rózsa utca (Sajókazinc)
Szabó Lajos út → Mátyás király út (Belváros)
Vöröshadsereg utca → Kuruc utca (Barcika)
Zalka Máté út → Attila út (Libalegelő)
Egressy Béni tér → Szent Flórián tér (Belváros)

Ez utóbbi esetében a lakók kérték, hogy a tér őrizze meg az eredeti nevét, így a tér visszakapta azt, és a BVK-nál lévő Ifjúsági körtér kapta meg a Szent Flórián tér nevet. Ez sem volt egy szerencsés megoldás – habár az Egressy Béni tér nevének Szent Flórián térre való keresztelése sem –, mivel személyes tapasztalatom, hogy az Egressy tér 3. alá kihívott mentők rendszeresen az Egressy út 3. szám alatt csengetnek be…

Következik: Kazincbarcikarégi utcáin II. – Tömegközlekedés

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .