Kazincbarcika a Wikipédián

A Wikipédia többnyelvű, nyílt tartalmú, a nyílt közösség által fejlesztett webes világenciklopédia, az emberi tudás írásos, a fogalmakat rend szerint tárgyaló gyűjteménye. Szerkesztését önkéntes közösség végzi. Az olvasói egyben a munkatársai is lehetnek. A Wikipédia magában foglalja a különböző nyelvi változatokat is, köztük a magyar Wikipédiát.

Read more

Versek, versrészletek Kazincbarcikáról

Vékony Sándor 1994-ben a város negyvenedik születésnapját az alábbi verssel köszöntötte:

Read more

Emlékművek, emléktáblák városunkban

1951 szeptemberében kezdték el Kazincbarcika város építését, és 1954. február 1-jével emelték városi rangra. Ma hazánk északkeleti részének egyik jelentős települése. A 45 éves város – fiatal kora ellenére – számos történelmi emléket őriz az utókor számára. A városban fellelhető szobrok mellett emlékművek, -oszlopok és táblák is a város díszei, és a rövid múltra visszatekintő város történelmének hordozói.

Read more

Versek, versrészletek Kazincbarcikáról

Az elmúlt években városunk nem egy lakója versben fejezte ki gondolatait Kazincbarcikáról. A Barcikai Históriás szerkesztőségéhez eljutottakból idézünk néhányat, illetve némelyből egyes részleteket. Noha nem mindegyik mondható költeménynek, de közzé tesszük őket, mert bennük az itt élő emberek városszeretete, az építők iránti tisztelete fejeződik ki.

Read more

Kazincbarcikán (is) éltek, dolgoztak: Áll Lajos

E cím alatti írásunkban olyan embereket mutat be Széplaki Kálmán, akik több-kevesebb ideig Kazincbarcika lakói voltak, s egy-egy üzem vagy intézmény élén vezetői munkájuk révén részük volt a fiatal, fejlődő város életének alakításában. Itteni eredményes munkájuk elismeréseképp magasabb beosztásba, nagyobb feladat megoldására az ország más területére kerültek, ahol a Barcikán szerzett ismeretek, tapasztalatok is segítették őket a helytállásban. És ismerősök, […]

Read more

Kazincbarcika 1954-ben

1954 – Kazincbarcika várossá nyilvánításának éve. Milyen volt a 45 évvel ezelőtti Kazincbarcika? Milyen események történtek az épülő új városban a történetében meghatározónak számító esztendőben? Az alábbi írásban megpróbálunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Az elsőre többnyire olyan személyek adják meg a választ, akik akkor már Kazincbarcika lakói voltak, vagy éppen 1954-ben kerültek az épülő városba, és ezért emlékezetük jobban őrzi […]

Read more

Alapozókra emlékezve

Ha átutazom Kazincbarcikán, nem tudok elfogulatlanul továbbhaladni. Ha módomban áll, meg is kell állni. Akarom, vagy nem, gondolataim vissza-vissza – cikáznak – a múltba. Ha most történik ez, akkor fél évszázadnyira. Képzeletben letörlök mindent az országút és a berentei hegyvonulat közötti területről, a barcikai dombságról, olyannak idézve fel magamban, amilyen akkor, 1949-ben volt.

Read more

A hőskor megidézése

Kazincbarcika hőskorának az ’50-es évtized első éveit tartjuk. Ekkor kezdődött el az a nagy munka, amely Barcika, Sajókazinc és Berente évszázadok során kialakult rendjét, lakóinak életét és szokásait gyökeresen átalakította.

Read more

Egy és más – innen-onnan

10 aranyérmet nyert a mestercukrász 1996. szept. 8-12. között tartották meg a XIX. berlini szakácsolimpiát, melyen 29 fős magyar küldöttség vett részt, és harminc ország csapatával mérkőztek. Az olimpián szép magyar siker született: összesítve a második helyen végeztek, egyetlen éremmel lemaradva a győztes Svájc csapata mögött. Az olimpián Kopcsik Lajos mestercukrász, aki korábban Kazincbarcikán a Május 1. úti cukrászüzem vezetője […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Helyi adózás

A helyi adókról szóló törvény alapján a városi önkormányzat az alábbi helyi adókat vezette be: a vállalkozók kommunális adója, építményadó és iparűzési adó.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Lakásellátás

1996. december 31-én 12 924 darabb lakás volt Kazincbarcikán. Évközben 26 darab új családi lakást vettek használatba, és 10 darabot szüntettek meg, s így az állomány 16 darabbal gyarapodott.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Gyámügyek

1996-ban a gyámhatóság által intézett ügyek száma 981 volt, ami összesen 2546 db ügyiratforgalmat jelentett. Ez némileg kevesebb az előző évi ügyiratforgalomnál. (24 esetben hozott határozatot az ügyekben a gyámhatóság.)

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Egészség/ügy/ünk 1996-ban

Városunk lakói egészségének megőrzéséről, a betegek gyógyításáról 14 felnőtteket, 8 gyermekeket ellátó és 8 fogorvosi praxis (a korábbi körzet) gondoskodik – tájékoztat dr. Lakó Magdolna, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kazincbarcikai vezetője. A praxisokban dolgozó orvosok többsége vállalkozóként végzi munkáját. A felnőttpraxisokba több mint 30 000, 14 éven felüli, a gyermekpraxisokba 6400, 0-14 éves korú lakos tartozik. Egy-egy felnőttpraxishoz […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – A Szociális Szolgáltató Központ működése

A Szociális Szolgáltató Központhoz (Építők útja 15. sz., vezetője Csősz Béláné igazgató) az alábbi intézmények tartoznak:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Foglalkoztatottság, munkanélküliség

Kazincbarcika és térsége lakóinak foglalkoztatottságáról csak 1995-ös, és csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának kimutatása szerint a megye 1995-ös mintegy 107 509 foglalkoztatottjából 12 862 fő esik városunkra és térségére. Ezt a számot nagyjából 1996-ra is elfogadhatjuk, mivel sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek számában tavaly nem történt lényeges változás. (A foglalkoztatottak […]

Read more
1 2 3 4