Melocco Miklós: Derkovits

1989-ben a Derkovits téren állították fel a névadó szobrát. Derkovits Gyula (1894-1934) festőművész, a magyar képzőművészet egyik legnagyobb alakja. Fő műve az „1514” című, a Dózsa-féle parasztfelkelés által ihletett fametszetsorozata.

Read more