Sajókazinc és környéke az MTI bűnügyi híreiben 1921-1950 – III. rész

Takács Zsolt összeállítása

A Magyar Távirati Iroda (MTI) „kőnyomatos” hírei közül válogattuk az alábbi összeállítást. Kőnyomatoknak nevezték a hírügynökségek litográfiai módszerrel sokszorosított híranyagait, amelyeket többnyire a szerkesztőségeknek küldtek ki. Ezek a híranyagok kerültek be az újságokba és a rádiók műsoraiba, rövidítve vagy kiegészítve. Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, Sajólászlófalva, Varbó akkoriban a bűnügyi hírek között így kapott figyelmet.

1924. november 10., Radostyán Radostyán községben július 3-án Kiss János földmíves baltával agyonütötte testvérbátyját. Tettének elkövetése után önként jelentkezett a csendőrségen. A mai főtárgyaláson Kiss Jánost szándékos emberölés bűntette miatt 12 évi fegyházra ítélték.

1925. március 9., Radostyán Kiss János radostyáni bányamunkás 1924. július 4-én éjjel alvás közben fejszecsapásokkal megölte testvérbátyját, M. Kiss Benjámint. Ezért a miskolci törvényszék annak idején szándékos emberölés címén 12 évi fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán az ügyet ma tárgyalta a debreceni királyi ítélőtábla, és Kiss János büntetését 15 évi fegyházra emelte fel. A gyilkosság meg nem állapítása miatt a főügyész a királyi kúriához semmisségi panaszt jelentett be.

1925. november 5., Sajókápolna Az utóbbi időben baptista és más felekezetbeli hittérítők lepték el egész Borsod vármegyét, akik házról házra járnak és Biblia-olvasásokat tartanak. A hittérítőknek a környékbeli falvakban nagy számban sikerült hívőket szerezniük, úgyannyira, hogy több községben a nép fenyegetőleg lépett fel papjai ellen. Bekölce község lakossága néhány ember kivételével áttért a baptista vallásra. Az egri érsek egyik agilis papját küldötte ki a hittérítők munkájának ellensúlyozására, és a fiatal papnak rövid idő alatt sikerült mind a nyolcszáz áttért hívőt visszatéríteni a katolikus vallásra. Sajókápolna községben a lakosság nem akart párbért fizetni, úgyhogy az ottani papnak bírói úton kellett a párbért behajtani. A község lakossága erre felzúdult, és harminctagú küldöttség kereste fel Duszik Lajos evangélikus lelkészt, akinek bejelentették, hogy az egész község át akar térni az evangélikus vallásra. Mikor a küldöttség elutasító választ kapott, azzal fenyegetőzött, hogy a baptistákhoz csatlakoznak. A hittérítők munkájával kapcsolatban Zsóry György alispán úgy nyilatkozott, hogy ezek a mozgalmak minden valószínűség szerint az egyházi adókkal vannak kapcsolatban. Révész Kálmán református püspök külföldi propagandának tulajdonítja a hittérítési mozgalmakat, s valószínűnek tartja, hogy ezek az agitátorok amerikai pénzadományok fejében szegődtek az egyes szekták szolgálatába.

1928. május 15., Sajólászlófalva Rózsa Károly huszonegy éves földmíves Sajólászlófalván nagybátyja csűrében felakasztotta magát és meghalt.

1929. március 4., Parasznya Tóth János parasznyai gazdálkodó hétfőn reggel csűrjében akasztott embert talált. A halottnál semmiféle írást nem találtak és nem is ismerik. A csendőrség megindította a nyomozást.

1929. március 5., Parasznya Parasznya községben hétfőn egy akasztott embert találtak Tóth János gazdálkodó csűrjében. A nyomozás során megállapították, hogy az öngyilkos Juhász Mihály huszonnyolc éves zsellér, aki az egyik közeli tanyán volt alkalmazásban.

1931. április 18., Parasznya A Miskolc melletti Parasznya községben múlt év december 3-ára virradóra Kocsis Pál bányászt felesége, Tót Julianna álmában baltacsapásokkal agyonütötte, majd a községi bírónál jelentkezett. Előző nap délután családi viszályból kifolyólag Kocsis Pált apósa, Tót Lajos bányamunkás forgópisztolyával le akarta lőni. A fegyver azonban csütörtököt mondott, s mielőtt a második lövést megkísérelhette volna, Vadnai Ferenc munkás lefogta.

A királyi ügyészség Kocsis Pálné ellen házastárson elkövetett gyilkosság bűntette, Tót Lajos ellen pedig gyilkosság bűntettének kísérlete címen emelt vádat.

A miskolci törvényszék Dolinay-tanácsa ma kezdte meg a bűnügy főtárgyalását. Kocsis Palné vádlott kijelenti, hogy bűnösnek érzi magát, de mindenért férjet okolja, akinek ő másfél évi házasélet után már nem kellett. Őt, apját es anyját ütötte-verte, az utóbbit vasvillával is megfenyegette, egyik gyermekét pedig lábánál fogva a betonlépcsőhöz vágta. Tagadja, hogy a gyilkosságra előre készült volna, és elmondja, hogy a veszekedés utáni éjjel arra ébredt, hogy a férje a sótörővel apja fölé hajolt, s mikor ő, hogy ébrenlétét jelezze, az ágy melletti bölcsőt ringatni kezdte, visszafeküdt és elaludt. Ebből azt következtette, hogy az ura ki akarja irtani családját, mire kiment a konyhába, magához vette a baltát és kétszer az ura fejére sújtott. Ezután elment, és jelentkezett a bírónál.

Mikor a tárgyalás során házaséletének elmaradására került sor, az elnök a vádlott kérésére zárt tárgyalást rendelt el.

Nem sokkal ezután sor került Tót Lajos másodrendű vádlott kihallgatására, s ekkor a tárgyalásra újra bebocsátották a közönséget. Tót Lajos kihallgatása után az elnök a tárgyalást felfüggesztette, s folytatását délutánra tűzte ki, amikor közel harminc tanú kihallgatására került sor.

Ítélet hétfőre várható.

1931. november 7., Kondó Kondó községben eddig még meg nem állapított okból kigyulladt Nagy Sándor községi bíró takarmányos csűrje, és a benne lévő takarmánnyal, valamint gazdasági felszerelésekkel együtt elégett. A kár 3500-4000 pengő. Emberélet áldozatul nem esett. Állat nem pusztult el. A csendőrség megindította a nyomozást.

1931. december 22., Kondó Egy kondói gazdálkodó bejelentette a csendőrségen, hogy csűrjében egy ismeretlen fiatalember felakasztotta magát, és mire a reggeli órákban rátalált, már halott volt. A nyomozás megállapította, hogy az öngyilkos Kis János 22 éves vándor-iparoslegény, aki valószínűen nyomora miatt ment a halálba.

1932. június 24., Parasznya A miskolci repülőtér közli hivatalosan: Nagy Zoltán,a Bükk-Mátravidéki Aeroklub buktató pilótája gyakorlati repülés közben egy sportrepülőgéppel motorhiba folytán leszállásra kényszerült. Alkalmas leszállóhely hiányában a dombos és erdős Parasznya község mellett ért földet, de a kigurulásnál egy fába ütközött. A pilóta és a gép megsérült.

1932. szeptember 15., Sajókápolna Kelemen Pál huszonnyolc éves sajókápolnai földmíves egy társával együtt, akinek nevét nem sikerült megállapítani, négy lovat akart cseh területre átcsempészni. Bánrévénél átkeltek a trianoni határon, azonban a sajószentkirályi cseh pénzügyőrök tetten érték és megállásra szólították fel őket. A két gazda menekülni igyekezett, mire a pénzügyőrök sortüzet adtak le rájuk, s az egyik golyó Kelemen Pált szívén találta. Kelemen holtan bukott le a ló hátáról, a másik gazdának sikerült elmenekülnie. Kelemen Pál holttestét a csehek Abafalvára vitték, míg a csempészlovakat Sajószentkirályra szállították be

1933. április 11., Parasznya A Borsod megyei Parasznya községben Dienes Jónás 56 éves földmíves felakasztotta magát. Mire tettét észrevették, már halott volt. A vizsgálat megállapította, hogy a gazda azért lett öngyilkos, mert a borszívó üveglopó véletlenül eltört a szájában, és a törött üveg levágta a bajuszát felső ajkának egy darabjával együtt. Dienes Jónás az esetet rendkívül szégyellte a falu előtt, és elcsúfítása annyira bántotta, hogy a halálba menekült.

1935. július 16., Kondó A kondói szénbányában Szaniszló István varbói bányászt a szénszállító csille vasmacskája az oldalfalhoz szorította. A bányász azonnal meghalt.

1939. augusztus 4., Parasznya A parasznyai kincstári szénbányában Fodor József 45 éves bányász az aknatetőzet alatt dolgozott. Közben a tetőzetből mintegy 4-5 mázsa súlyú földtömeg ráomlott. Mire társai kiásták, már halott volt.

1940. december 9., Sajókápolna Kovács Lajos 49 éves sajókápolnai gazdasági cselédet a gondozására bízott bika megtaposta, úgy, hogy sérüléseibe belehalt.

1943. május 11., Radostyán Bencs Károly huszonnégy éves radostyáni földműves május 9-ére virradóra Parasznya községben behatolt az erdőhivatalba, és onnan tíz pengő készpénzt és egy írógépet lopott. Utána a községházára hatolt be, ahonnan ugyancsak egy írógépet vitt el. Ügyében a rögtönítélő bíróság csütörtökön délelőtt ül össze.

1946. december 2., Varbó A miskolci törvényszék rögtönítélő tanácsa hétfőn ítélkezett Gergely Pál 43 éves földműves és Dobos Lajos 36 éves bányamunkás, varbói lakosok bűnügyében. A vádlottak azért kerültek rögtönítélő bíróság elé, mert nem teljesítették a fegyverbeszolgáltatási kötelezettséget, és mert a házkutatás alkalmával nagyobb mennyiségű lőszert is találtak náluk. Mindkettőjüket 10-10 évi börtönbüntetésre ítélték.

1947. május 5., Varbó Varbó bányatelepen Reményik István bányász a konyha takarék tűzhelyének tüzét élesztgette, miközben ‒ valószínűen a tüzelő közé keveredett robbanószertől ‒ robbanás következett be, és a repeszdarabok Reményiket olyan súlyosan megsebezték, hogy sérüléseibe belehalt.

1947. október 4., Kondó A kondói szénbánya iparvasútjának mozdonya a lejtős pályán fékhiba következtében beleszaladt egy szénnel megrakott kocsisorba. A mozdony felborult, és maga alá temette Fonó András 52 éves mozdonyvezetőt. Mire a roncsok alól kiszabadították, halott volt.

1948. január 17., Parasznya A debreceni munkásbíróság szombaton tárgyalta Reményi Gyula 31 éves parasznyai hentesnek a közellátás érdekeit veszélyeztető bűnügyét. A vád szerint 1947 júniusától novemberéig a Baross-akna bányászaitól 300 mázsa szenet vásárolt, és azért különböző húsféleségeket, valamint élősertéseket kellett volna szállítania. Reményi a feltételeket nem teljesítette. A munkásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat egy rendbeli, a közellátás érdekeit veszélyeztető vétségben és egy rendbeli folytatólagosan elkövetett árdrágítási visszaélés és üzérkedés bűntettében, és ezért 6 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre, 3000 forint vagyoni elégtétel megfizetésére, iparengedélyének elvesztésére, s végül Parasznya községből való egyévi kitiltásra ítélte.

💡

A korabeli híreket a jobb olvashatóság miatt a mostani helyesírási szabályok szerint közöltük.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának „MTI kőnyomatos hírek” adatbázisa

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..