Könyvtár és konferenciaterem a Kazinczy Ferenc–Kertvárosi Általános Iskolában

1998. október 23-án avatták fel azt a két termet, amely új otthonául szolgál az iskola 8000 kötetes könyvtárának, és konferenciák, munkaközösségi foglalkozások, tanfolyamok helyszíne is. A két terem kialakítása és korszerű informatikai eszközökkel való felszerelése 2,5 millió forintba került, amit az iskola részben a saját költségvetéséből, részben pályázatokon nyert pénzből használt fel.

Az iskola tanulói a tanítási órák után a konferenciateremben meghitt, esztétikus környezetben gyarapíthatják ismereteiket a gazdag könyvállomány és a CD-ROM-os számítógépek, írásvetítő stb. használata révén.

Az új könyvtár kínálta lehetőségeket jól hasznosíthatja az iskolában működő regionális környezetvédelmi oktatási központ, amely a 3–14 éves korú gyermekeknek kínál környezetismereti programot. A központ eredményes munkáját 1997-ben Enikő-díjjal, 1998-ban Pro Natura emlékplakett adományozásával ismerte el a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter. A kitüntetést 1998. április 22-én a föld napja központi rendezvényén Budapesten adták át.

* * *

1998. július 1-jén közigazgatási napot tartottak a városi önkormányzat polgármesteri hivatalában, ahol a hivatal dolgozói közül az alábbiak részesültek polgármesteri dicséret elismerésben:

Albert Jánosné ügykezelő, Balogh Tiborné főmunkatárs, Demeter Józsefné főtanácsos, Jakab Gáborné főmunkatárs, dr. Jobbágy Anna aljegyző, Óvári Jánosné főmunkatárs, Rási Lászlóné főelőadó, Szedlák Margit főtanácsos, Tóth Kiss Károly főelőadó.

Hozzászólás