Kazincbarcika 1999 – Az év krónikája

Január

1. 11 óra 55 perckor megszületett az 1999-es év első kazincbarcikai újszülöttje, Romanovics Réka személyében. Rékát és édesanyját, továbbá városunk legidősebb lakóját, az 1901. október 21-ei születésű Török Sándornét 4-én köszöntötte dr. Király Bálint polgármester és Fórizs István, a városi önkormányzat polgármesteri hivatalának osztályvezetője. Ugyancsak e napon nyitott ügyfélszolgálati irodát a Munkácsy tér 7. szám alatt a Barcika Vízmű Kft.

5. A Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon új tűzoltógépjárművet avattak fel és mutattak be a meghívottaknak. Az új szerzemény jelentősen javítja tűzoltóink munkáját.

7. Első alkalommal rendeztek úszóversenyt az előző évben átadott fedett uszodában. A diákolimpia keretében rendezett versenyen városunk általános iskolásain kívül negyven edelényi tanuló is részt vett.

* * *

Ünnepség keretében adtak át az Émász Rt. kazincbarcikai felújított és korszerűsített transzformátorállomását.

15., 22., 30. Nagy érdeklődés mellett zajlottak a Tátika hagyományos verseny elő-, közép- és döntőjének rendezvényei, amelyre a kazincbarcikai és a környéki általános iskolák negyven produkcióval neveztek be. A rendezvényeken 250 gyermek szerepelt.

tatika

21. A magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen Sajó Attila, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója méltatta az eseményt, majd dr. Király Bálint polgármester elismerő oklevelet és ajándékot adott át a város kulturális életében jeleskedő tanulóknak és tanároknak. Az ünnepségen részesült polgármesteri dicséretben Csorba Csaba, az Egressy Művelődési Ház rendezvényszervezője, Hazag Mihály, a B.-A.-Z. megyei önkormányzat főtanácsosa, Skierniewski Tomasz, a miskolci Lengyel Só Kft. ügyvezető igazgatója, Szathmáry-Király Ádám, a Kamera Fotókör és a Felföldi Fotográfusok Szövetségének elnöke, valamint a Kassai Thália Színház. (Képünkön Szathmáry-Király Ádám átveszi az elismerést tanúsító oklevelet).

szathmary_kiraly_adam

29. Megtartotta évi első soros ülését a városi önkormányzat képviselő-testülete, amely
– módosította az önkormányzat 1998. évi költségvetését,
– rendeletet fogadott el – elsőként a megyében – Kazincbarcika
közművelődési feladatairól és azok feltételeiről,
– tájékozódott a fogászati ellátásról,
– módosította az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. alapító
okiratát,
– döntött az AES Tiszai Erőmű Rt. részvényeinek értékesítéséről és címzett támogatási igény benyújtásáról a városi kórház 2000-2002. évekre tervezett rekonstrukciójához, és helyiségek irodai célra való ingyenes használatba adásáról a városban működő politikai pártok részére.

Február

1. Jubileumi kiállítással kezdődött a megemlékezés Kazincbarcika várossá nyilvánításának 45. évfordulójáról. Kazincbarcika Város Önkormányzata, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör rendezésében a város 45. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon a kör tagjainak legjobb munkáit mutatták be. Szerdahelyi Sándor, aki harmincnégy éve vezeti a képzőművészeti kört, a jubileum alkalmából polgármesteri dicséret elismerésben részesült a megnyitón.

jubileum_45

10. Kazincbarcikát (hátrányosan) érintő döntést hozott a köztársasági elnök. A 35/1999. (II. 10.) KE. számú határozata szerint „…Berente településrész Kazincbarcika várossal való egyesítését megszüntetem, és a településrészt Berente néven községgé nyilvánítom 1999. május 1. napjával.”

11. Hegedűs Mária Összeszőtt mezők című könyvének anyagából tárgyköltészeti kiállítás megnyitójára került sor a városi Kisgalériában. A résztvevők nagy érdeklődéssel szemlélték és vették kézbe a szerző egy-egy versét ábrázoló kiállítási tárgyakat.

12. A Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ húsz éve üzemelő Márka ABC-áruházát felújítás és átrendezés után Márka-Maxi Coop ABC néven nyitotta meg a miskolci Unió ÁFÉSZ.

* * *

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli ülésen tárgyalta meg és fogadta el a város 1999. évi költségvetését, amely szerint a tárgyévi összes bevétel és kiadás négymilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhatvan­kétezer forint. Az összeg zöme működési kiadás, míg fel­újítási feladatokra negyvenmillió-nyolcszázezer, beruházásra pedig két­száz­tizenkétmillió-hét­százharminckilencezer forintot irányoz elő a költség­vetés.

26. A városi képviselő-testület ülésén az elfogadott napirendek tárgyalása előtt a KVFE-KEBE frakció nevében hozzászólás hangzott el Berente május elsejével esedékes különválásáról, ami hosszas és szenvedélyes vitát eredményezett. A vita után a testület

– módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1993. évi, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 1998. évi, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1996. évi, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról alkotott 1992. évi rendeletét,

– elfogadta a Telekép Kft. 1998. évi működéséről készült beszámolót, valamint a Barcika Vízmű Kft., a Telekép Kft., a Kazinc Távhő Kft., a Timpanon Kft., az Arborétum Városüzemeltetési Kft. és az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. 1999. évi üzleti tervét, s ugyancsak elfogadta az Irinyi János és a Jókai Mór Középiskola működéséről szóló beszámolót, és módosította a Jókai Mór Középiskola, az Alsóvárosi, a Belvárosi és a Felsővárosi Óvoda alapító okiratát,

– meghatározta a balatonszepezdi ifjúsági tábor 1999. évi térítési díját, az 1999/2000. és a 2000/2001. tanévben indítandó általános iskolai első osztályok számát,

– döntött a városban működő történelmi egyházak és a civil szervezetek 1999. évi pénzügyi támogatásáról, az 1999. évi költségvetésben a sportra biztosított összeg felosztásáról, és pályázat benyújtásáról a közművelődési érdekeltségnövelő tevékenység támogatására.

Március

1. A BorsodChem Rt. bemutatkozott a budapesti Chemexpo-n. A sajtó képviselőit Kovács F. László, a társaság elnök-vezérigazgatója tájékoztatta a cég eredményeiről és terveiről.

5. Varró-szövő műhelyt avattak az Ifjúmunkás tér 8. szám alatt. A műhelyt a Kazincbarcikai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete létesítette Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pénzügyi támogatásával. A műhely két műszakos üzemeléssel tizenkét megváltozott munkaképességű dolgozóval és négy tartósan munkanélküli foglalkoztatásával lakástextíliákat gyárt és lakossági szolgáltatást végez.

13–15. Több rendezvénnyel ünnepelte a város az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 151. és Kazincbarcika várossá nyilvánításának 45. évfordulóját.

13-án Örökségünk ’48 címmel a középiskolások részére meghirdetett országos műveltségi vetélkedő döntőjére került sor a Surányi Endre Szakképző Iskolában,

14-én a Gyermekek házában a forradalom jelképeit készítették a gyerekek, és kerék­pártúrán vettek részt a fiatalok Tardonán, ahol a Jókai Emlék­házat keresték fel,

gyermekek_haza

15-én került sor ko­szorúzásra a Jókai té­ren, majd a Kazinc­barcika jövője, aho­gyan a gyerekek lát­ják című kiállítás megnyitására és az önkormányzat ünnepi testületi ülésére, amelyet színes gála­műsor követett. Az ünnepi testületi ülé­sen dr. Király Bálint polgármester emléke­zett meg a forradalom és szabadságharcról, valamint Kazincbar­cika negyvenöt évé­ről.

A beszéd után a német Burgkirchen, a bolgár Dimitrovgrád, a lengyel Knurow és Swidnica, a szlovák Szepsi és Tompa, valamint az ukrán Técső város küldöttségeinek vezetői köszöntötték a jubiláló várost.

Ugyancsak ezen a napon a Lilla-cukrászdában a Szabadon Szárnyaló Írók és Rímfaragók Társaságának (SZIRT) rendezvényén mutatták be Kiss Viktória Válogatott falevélfirkák című új verseskötetét, amelyhez Bagi Aranka gim­náziumi tanár írt előszót.

19-20. „Minőségbiztosítás-környezeti és testi nevelés” címmel rendezett szakmai tanácsozást dr. Kárász Imre tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével Kazincbarcika Város Közoktatási Ellátási Körzete és a Regionális Környezetvédelmi Oktatóközpont a Megyei Közalapítvány támogatásával. Dr. Király Bálint polgármester megnyitója után Hölvényi György, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára, dr. Gombócz János egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője, dr. Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet igazgatója és dr. Tóth Albert, a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének elnöke tartott előadást. A tanácskozás résztvevői – általános és középiskolai tanárok – szekcióüléseken vitatták meg a környezeti és testi nevelés kérdéseit.

20. Fennállásának 45. évfordulójára emlékeztek az Újvárosi Általános Is­kola volt és ma is dolgozó tanárai, tanulói, valamint a meghívott vendégek. Az Egressy Béni Művelődési Központban megtartott rendezvényen Madarasi Jánosné igazgató köszön­tötte a résztvevőket, és be­szélt az iskola 45 évének eseményeiről. Az ünnepi beszédet gazdag és színes műsor követte, amelyben az iskola tanárai, volt és jelenlegi tanulói zeneszámokkal, versekkel, táncjátékokkal mutatkoztak be.

ujvarosi_iskola

26. Több ezer bányász és más iparágak dolgozói, továbbá nyugdíjasok tüntettek a Fő téren a mélyművelésű bányák kormány által tervezett gyorsított bezárása miatt. A szónokok: Sándor László MSZOSZ-elnök, Schalkhammer Antal, a bányász-, Márkus Imre a vasutas-szakszervezet elnöke és Buku Imre, a borsodi nyugdíjas bányászok szakszervezetének elnöke beszédeikben tárgyalást követeltek a kormánnyal a bányászok problémáiról, majd követeléseiket tartalmazó petíciót adtak át a kormány jelen lévő képviselőjének.

tuntetes_banyasz

A városi önkormányzat képviselő-testülete a soros ülésén
– megtárgyalta és elfogadta Kazincbarcika 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót,
– határozott 1999-re környezetvédelmi közhasznú foglalkoztatásra pályázat benyújtásáról,
– beszámolót tárgyalt a Szociális Szolgáltató Központ működéséről,
– elfogadta az 1998. évi pénzmaradvány elszámolására készült javaslatot,
– döntött a Kacsóh Pongrác út 2. szám alatti ingatlan használatba adásáról a Kazincbarcikai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete részére közhasznú tevékenység céljából,
– elvi hozzájárulását adta a Billa Kereskedelmi Kft. részére terület értékesítéséhez,
– zárt ülésen megválasztotta a Kazincbarcikai Városi Bíróság ülnökeit.

31. Soron kívüli ülésén az önkormányzat képviselő-testülete
– megtárgyalta a Berente városrész Kazincbarcikától való különválasztásával kapcsolatos tájékoztatót,
– döntött arról, hogy 2000. július 1-jei hatállyal az Irinyi János és a Jókai Mór Középiskolával, valamint a Ságvári Endre Gimnáziummal kapcsolatos feladatok ellátását nem vállalja, és ezen iskolák fenntartási jogát 1999. július 1-jei hatállyal a B.-A.-Z. megyei közgyűlésnek átadja. (Erről négy nem szavazat ellenében tizennégy igen szavazattal döntött a testület.)
– módosította az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 23/1996. (VII. 08.) sz. rendeletét.

Április

8. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a SZIRT rendezésében műsoros megemlékezés volt a költészet napja alkalmából. A rendezvényt Mikovszki Renáta, az Újvárosi Általános Iskola VII. osztályos tanulója, a II. országos forradalmi szavalóverseny általános iskolások kategóriájának első helyezettje nyitotta meg és vezette a műsort, amelyben Jakab Éva és Schneiderné Horváth Regina József Attila verseit és helyi költők rímfaragványait adta elő. A szavalatok közötti szünetekben a Bukovinszki zenetanár-házaspár előadásában zeneszámokat hallhattak a résztvevők.

9. Budapesten a Gellért Szállóban rendezett ünnepségen Kovács F. László, a BorsodChem Rt. elnök-vezérigazgatója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Innovációs díját vette át a poliuretán-alapanyag gyártásának fejlesztéséért, illetve az elektrolizálócellák üzemközbeni javítására kifejlesztett eljárásért.

11–18. Első alkalommal rendeztek városunkban cigány kulturális hetet, amelynek keretében kulturális és sportrendezvényekre került sor. A programok résztvevői roma festők és fafaragók munkáit láthatták, megismerkedhettek cigány költők és írók műveivel, a futball rajongói pedig a KBSC–Cigányválogatott mérkőzésén szurkolhattak.

cigany_het

17. Egressy Béni születésének 185. évfordulója alkalmából emlékeztek a zeneszerzőre a nevét viselő művelődési központban. A zeneszerző mellszobrának megkoszorúzása után került sor a kulturális rendezvényre, amelyen sikerrel szerepeltek a Borsod Néptáncegyüttes és a Kincs Bábcsoport tagjai, valamint a citerások.

23. Soros testületi ülést tartott a városi önkormányzat, amelyen napirend előtt dr. Király Bálint polgármester bejelentette, hogy dicséretben és pénzjutalomban részesítette Bordás Andrásnét, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét a cigány kulturális hét, továbbá Lőrincz Béla testnevelő tanárt és Kádár Zsolt edzőt a városban lezajlott diákolimpiai rendezvény jó megszervezéséért.

A napirendek keretében a testület
– rendeletet fogadott el a vízi közműből történő ivóvíz-szolgáltatásról és a szolgálat igénybevételéről,
– jóváhagyta a Berentei Általános Iskola és Óvoda nevelési programját, továbbá az Alsóvárosi, a Belvárosi és a Felsővárosi Óvoda nevelési programját,
– módosította a Kodály Zoltán Művészeti Zeneiskola alapító okiratát, amely szerint az iskola alapfeladata a művészeti nevelés és oktatás a zene- és a táncművészeti, valamint a képző- és iparművészeti ágakban,
– döntött a csoportos gyógyúszás feltételeinek megteremtéséről Kazincbarcikán,
– módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló rendeleteit,
– jóváhagyta a lengyel Swidnica város, valamint az ukrán Tjacsiv (Técső) és Kazincbarcika önkormányzatának együttműködési megállapodását,
– majd ingatlanok értékesítéséről és pályázat benyújtásáról döntött, és hozzájárult Tanka Zsigmond jegyző 1999. június 1-jei hatállyal történő áthelyezéséhez Zamárdi nagyközség önkormányzatához.

26. Éneklő ifjúság címmel rendeztek megyei kórustalálkozót az Ádám Jenő-Központi Általános Iskolában, ahol tíz kórus mintegy ötszáz résztvevője adott elő kórusműveket, énekeket.

29. Mozgássérült fogyatékosok foglalkoztatására szolgáló üzem kezdte meg működését a BVK volt óvodájában.

Május

1. Több ezren ünnepelték május elsejét a csónakázótónál, ahol az MSZP és a Munkáspárt rendezett szórakoztató kulturális és politikai műsort.

A berentei lakók kultúrműsorral és táncmulatsággal ünnepelték Kazincbarcikától való különválásukat, amely a mai nappal következett be.

2. A Miskolcon rendezett országos tűzoltónapon dr. Felkai László belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár Mercedes-Rosenbauer TLF-2000. típusú gépjárműfecskendőt adott át Kazincbarcika, Ózd és Miskolc városoknak.

11. A Borsod Volán Rt. kazincbarcikai üzemében felavatták a mintegy hatvanmillió forintért létesített fedett autóbuszmosót és javítóműhelyt. A létesítményt Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő és dr. Király Bálint polgármester jelenlétében dr. Sárközi György vezérigazgató adta át az üzem dolgozóinak.

15. Ballagtak az Irinyi János, Jókai Mór és a Ságvári Endre Gimnázium végzős diákjai, akiket a Fő téren dr. Király Bálint polgármester köszöntött, majd több tanulónak adott át polgármesteri dicséret elismerést. A Deák Ferenc és a Surányi Endre Szakképző Iskola végzőseinek ballagási ünnepségére az intézményben került sor.

21. Ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete, amely
– döntött arról, hogy az 5. sz. felnőtt körzeti háziorvosi feladatok ellátására dr. Perjési Zsolttal köt szerződést,
– tájékozódott a gyermek-háziorvosi ellátásról és döntött a körzetek összevonásáról,
– módosította az önkormányzat 1999. évi költségvetését,
– megtárgyalta és elfogadta a Pollack Mihály Úti Általános Iskola működéséről szóló beszámolót,
– 5 millió forintot átcsoportosított a városi strandfürdő felújítására.
A továbbiakban a testület hosszas vitát folytatott, majd döntött a városban létesítendő fűtőmű helyéről, amely a Kazinc Távhő Kft. jelenlegi Gorkij úti telephelye.

23–29. Masters súlyemelő Európa-bajnokság rendezvényeinek adott otthont városunk. A versenynek huszonhat európai országból 350 résztvevője volt. A 62 kg-osok 2. kategóriájában városunk súlyemelője, Pátrovics Géza lökésben új világcsúcsot állított fel.

Június

2. A városban dolgozó pedagógusokat köszöntötte dr. Király Bálint polgármester, aki polgármesteri dicséret elismerésben részesítette Bombicz Jánosnét, a Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskola tanítóját, Kondor Istvánt, az Ádám Jenő-Központi Általános Iskola testnevelő–földrajz szakos tanárát, Kovács Bertalannét, a Ságvári Endre Gimnázium gazdasági vezetőjét, Lizákné Tóth Ágotát, a Május 1. Úti Általános Iskola tanítóját, dr. Málik Jánosnét, a Pedagógiai Szakszolgálati Központ vezetőjét, Micsurda Miklósnét, a Dózsa György Úti Általános Iskola matematika–fizika szakos tanárát, Pál Józsefnét, a Belvárosi Óvoda Napsugár Óvodai Egységének óvónőjét, Somogyiné Lukács Gizellát, az Irinyi János Középiskola tanárát, Szabó Lászlónét, az Újvárosi Általános Iskola magyar–orosz szakos tanárát, Urbán Lászlót, a Berentei Általános Iskola és Óvoda magyar-orosz és magyar irodalom szakos tanárát. Ötvenévi pedagógiai munkájáért Schág Dánielné és Sztermen Gusztávné arany-, míg Osváth Zoltán gyémánt-diplomát kapott. Hat pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült. (Képünkön Osváth Zoltánt köszöntik)

osvath_zoltan

3. Fúvószenekari indulókkal, majorettek látványos bemutatójával, dr. Király Bálint polgármester megnyitó köszöntőjével, a vásári díjak és a Tiszta, Kiváló Üzlet verseny tíz legeredményesebb résztvevőjének az elismerések átadásával nyílott meg a Fő téren a IV. Kazincbarcikai Termékbemutató és Vásár. A mintegy félszáz kiállító között Kazincbarcika lengyel és német testvérvárosa is bemutatta termékeit. A négy napig tartó vásárhoz kulturális rendezvények, üzleti találkozások és tanácskozások kapcsolódtak, német, lengyel, román és magyar üzletemberek részvételével.

5. Sok játékkal, bemutatókkal és versenyekkel tarkított családi és gyermeknapot rendezett a BorsodChem Rt. A rendezvényen, amely délelőtt kilenc órakor kezdődött és késő estig tartott, több ezer felnőtt és gyermek szórakozott és játszott a különböző programok keretében.

8. Dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke adta át a Surányi Endre Szakképző Iskolában létesített tanirodát. (Az irodát az Év újdonságai című rovatunkban mutatjuk be.) Az ünnepségen az intézmény igazgatója, Eperjesi Dezső a szakképzés terén végzett eredményes munkájáért Eötvös József-díj kitüntetésben részesült.

10. Gálaműsort rendezett az Ádám Jenő-Központi Általános Iskola az Egressy Béni Művelődési Központban. A műsorban azok a tanulók szerepeltek szavalattal, énekkel, tánccal és sportbemutatóval, akik a tanév folyamán különböző kulturális és sportrendezvényeken kiemelkedő eredményeket értek el.

18. A városi önkormányzat képviselő-testületének soros ülésén a napirendek tárgyalása előtt dr. Király Bálint polgármester bejelentette, hogy az Európa Tanács Parlamentáris Gyűlés Környezetvédelmi, Területtervezési és Helyi Hatóságok Bizottsága Kazincbarcika várost – Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Tata városokkal együtt – Európa-diploma elismerésben részesítette. A bejelentés után a testület

– zárt ülésen Veresné dr. Jakab Zsuzsát 1999. június 21-étől határozatlan időre a polgármesteri hivatal jegyzőjévé kinevezte, a Szociális-Szolgáltató Központ intézményvezetőjévé 1999. augusztus 1-jétől határozatlan időre Csősz Béláné eddigi vezetőt megbízta, a Ságvári Endre Gimnázium igazgatójává ugyancsak az eddigi igazgatót, Petróczi Gábort bízta meg 1999. augusztus 1-jétől 2004. augusztus 31-ei határidőig, a Jókai Mór Középiskola igazgatójává ugyanilyen időtartamra Káposztáné Balogh Ágnest bízta meg,
– tájékozódott a város közbiztonsági helyzetéről és a polgárőrök munkájáról,
– módosította a felnőtt háziorvosi szolgálat és a házi gyermekorvosi szolgálat szervezéséről és működéséről kötött szerződéseket,
–döntött pályázat kiírásáról önálló vízbázis kialakítását célzó megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére, valamint pénzügyi támogatás nyújtásáról tűzoltószer (37 m-es létra) beszerzésére, illetve a vasútállomás váróterme fűtésének korszerűsítésére.

* * * * *

A Fő téren kezdetét vette a három napig tartó IX. Kazincbarcikai Sörfesztivál, amelyen zenei és táncegyüttesek, továbbá ismert humoristák szórakoztatták a résztvevőket.

sorfesztival

30. A Köztisztviselők napja alkalmából a városházán tartott ünnepségen a polgármesteri hivatal dolgozói közül az alábbiak részesültek polgármesteri dícséretben: Béres Lászlóné ügyintéző, Feledi Jánosné osztályvezető, Kató Istvánné ügyintéző, Lehota Mihályné főelőadó, Lévai Istvánné főelőadó és Vígh Istvánné ügyintéző.

Július

1. A Semmelweis-napon a városi kórházban, illetve a városházán rendezett ünnepségen dr. Trencsényi Erzsébet kórházigazgató-főorvos, illetve dr. Király Bálint polgármester adott át polgármesteri dicséretet és egyéb elismeréseket a kórház és az egészségügyi alapellátás több dolgozójának. Polgármesteri dicséretben részesültek a városi kórház dolgozói közül: dr. Bánhegyi András ny. szülész-nőgyógyász főorvos, Dobiné Kondor Erzsébet ápolónő, szakasszisztens, részlegvezető, Fáklya Lajosné főnővér, Joó Ilona, a gazdasági osztály dolgozója, Karancsi Sándorné, a központi raktár vezetője, Kondás Ferencné vezetőasszisztens, Néző Jánosné részlegvezető, Soltész Lajosné vezetőasszisztens, Szabados Lászlóné nővér és Vámos Lajosné rendelőintézeti asszisztens. Az alapellátásban dolgozók közül a következő személyek részesültek polgármesteri dicséretben: Erdélyi Lenke, fogászati röntgenasszisztens, dr. Fedor István iskolaorvos, ny. osztályvezető főorvos, dr. Gulyás Friderika főorvos, házi gyermekorvos, Nagy Lászlóné körzeti védőnő és Tömöri Jánosné körzeti betegápoló.

6. Bensőséges rendezvényen emlékeztek meg Kádár Jánosról a Munkáspárt helyi tagjai és szimpatizánsai halálának 10. évfordulóján. A program a munkásmozgalmi gyászindulóval kezdődött s az Internacionáléval zárult. Az emlékműsorban Albinoni-, Bach- és Csajkovszkij-művek csendültek fel a Bukovinszki zenetanárházaspár előadásában, és József Attila, Váci Mihály versei hangzottak el Mikovszki Renáta 8. osztályos általános iskolai tanuló, valamint saját versek Kinter Jenő tolmácsolásában. Emlékbeszédet Takács István, Kazincbarcika ny. tanácselnöke mondott.

16. Soros ülésén a városi önkormányzat képviselő-testülete
– módosította a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről szóló rendeletét, illetve az erre vonatkozó kérelem benyújtásának határidejét, úgyszintén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletét, amely szerint a saját jogon nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban nem részesülő támogatásra jogosult cukorbeteg havi támogatását 100-ról 1000 Ft-ra egészítik ki,
– megtárgyalta és elfogadta a város sportjáról készült beszámolót,
– tájékozódott a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliség alakulásáról,
– elfogadta a testület 1999. II. félévi munkatervét, valamint a gazdasági bizottság beszámolóját az 1999. január 1-je és június 30-a között az átruházott hatáskörében hozott határozatokról,
– döntött terület eladásáról az ICL Ingatlankezelő Kft.-nek Billa élelmiszer-áruház építése céljából.

17. Megyei polgárőrnapot tartottak a városi sporttelepen. A programban látványos kommandós-, tűzoltó- és kutyabemutató, főző-, sakk- és más versenyek szerepeltek. A rendezvényen dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke dr. Király Bálint polgármestert és Nagy Gábor városi rendőrkapitányt a Polgárőr Érdemérem arany fokozatával tüntette ki, míg a polgármester a polgárőr szövetség elnökének a város lakói nevében arany karórát ajándékozott.

22. A Sátoraljaújhelyen rendezett V. Nemzetközi Vándor Cigányfesztivál kazincbarcikai műsorában nagy sikerrel szerepelt egy bolgár cigányegyüttes, valamint a fábiánházai Vajá Cigány Folklór együttes. A közönség nagy tapssal honorálta a kulturáltan előadott cigánytáncokat és dalokat.

Augusztus

2–8. Külföldi és hazai együttesek részvételével zajlott a IV. Sajóvölgyi Folklórfesztivál, amelynek ünnepélyes megnyitójára augusztus 2-án került sor a Fő téren. A fesztivál többi napján Kazincbarcikán és a környék településein léptek fel az együttesek.

12. Dr. Király Bálint polgármester vezetésével küldöttség utazott Németországba, hogy részt vegyen Burgkirchenben a Polgárfesztiválon. A küldöttség tagjai voltak: Veresné dr. Jakab Zsuzsa jegyző, Lénártné Horváth Ilona és Tóth Zoltán önkormányzati képviselő, valamint Darai Imre, a városi sportközpont igazgatója.

13. A kazincbarcikai, a rudolftelepi és a szendrői majorettek, a Sajómenti Egyesített Bányász Fúvószenekar, a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Fúvószenekara, a gyöngyösi Bányász Fúvószenekar, a szolnoki Alföldi Olajbányász Fúvószenekar, a királdi Ózdvidéki Bányász Fúvószenekar, a Miskolc-Lyukóbányai Bányász Fúvószenekar és az alberttelepi Szivárvány Népdalkör részvételével megkezdődött a bányász-fúvószenekarok és amatőr művészeti együttesek háromnapos hagyományos kazincbarcikai találkozója.

fuvosok

20. Az előző években már megszokott programmal, de a majdnem egész napos esőzés miatt más helyszíneken zajlottak le a Szent István-napi rendezvények. A misének és a gálaműsornak a szabadtér helyett a művelődési központ volt a helyszíne, a tűzijáték megkezdését is hátráltatta az eső, este ½ 10 óra helyett csak 10 óra után röppentek fel a szép látványt nyújtó rakéták.

21. Öt kategóriában rendezett kerékpáros-körversenyt a Munkáspárt kazincbarcikai szervezete. A versenyzők a Szabadság térről indultak, s a majdnem 3 km-es táv után ugyanoda érkeztek vissza. A verseny legjobbjai – a támogatóknak köszönhetően értékes jutalomban részesültek.

22. Soros ülésén a városi önkormányzat képviselő-testülete
– tárgyalt és rendeletet fogadott el a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcikán történő végrehajtásáról,
– módosította a fizetőparkolási rendszer (Telpark) helyi működtetéséről szóló 1995. évi rendeletét,
– elfogadta az önkormányzat 1999. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót és módosította az 1999. évi költségvetésről szóló rendeletét,
– megtárgyalta és elfogadta a Felsővárosi Óvoda működéséről, továbbá a városi kábel-tv fejlesztéséről készített beszámolót,
– döntött a Berentei Általános Iskola és Óvoda fenntartási jogának átadásáról Berente önkormányzata részére,
– megállapította az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díját, majd egyéb ügyeket és interpellációkat tárgyalt.

31. Városunk általános és középiskoláiban ünnepélyes tanévnyitóval kezdetét vette az 1999/2000. évi tanév.

Szeptember

1. Délelőtt megkezdődött a tanítás városunk iskoláiban, délután pedig a pedagógusok tanévnyitó értekezleten tárgyaltak az új tanév feladatairól.

3. Az önkormányzat képviselő-testülete soros ülését Balatonszepezden tartotta. A testület

– módosította a város 1999. évi költségvetéséről szóló rendeletét,
– megtárgyalta és elfogadta a Kazincbarcikai Sportközpont működéséről készített beszámolót,
– felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy Berente község leválása folytán az új közigazgatási határvonalról, a terület- és a vagyonmegosztásról minél előbb folytasson tárgyalást Berente polgármesterével,
– a Kazinc Távhő Kft. felügyelőbizottságába beválasztotta Demjén Gyula önkormányzati képviselőt, és
– döntött arról, hogy 1999. november 10-én közmeghallgatást tart a nevelés és az oktatás kazincbarcikai helyzetéről.

13. Az MSZP kazincbarcikai szervezetének rendezésében sajtótájékoztatón ismertette Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő, dr. Király Bálint polgármester és Farkas Balázs, a helyi szervezet elnöke az MSZP aktuális feladatait.

16. Az 1999/2000. közművelődési évad nyitányaként kiállítás nyílt a Kisgalériában a Kecskeméten élő Szombathy Zoltánné és tanítványainak tűzzománcmunkáiból. A látnivalókat Szerdahelyi Sándor festőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

17. A Lombik étteremben találkoztak a BorsodChem Rt. nyugdíjasai, akiket Eördöghné Pataki Irén, a Vegyész Szakszervezet kazincbarcikai titkára köszöntött és Harangozó Teri szórakoztatott a ’60-as évek kedvenc dalaival.

22. Dr. Király Bálint polgármester és Nagy Imre alpolgármester Strasbourgban átvette az Európa Diplomát, amellyel 1999-ben az Európa Tanács Kazincbarcika várost kitüntette.

24. Állásbörzét tartott a Béke mozi épületében a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége. A börzén 35 munkáltató 350 állásajánlattal vett részt, s a 750 érdeklődő közül 140 esetében zárult a kapcsolatfelvétel munkaviszony létesítésével.

25. A SZIRT rendezésében városunkban került sor a III. országos forradalmi szavalóverseny B.-A.-Z. megyei döntőjére. A Béke moziban tartott versenyen három – általános, középiskolások és felnőttek – kategóriában mérték össze tudásukat a résztvevők.

* * * * *

Október

1. Soros testületi ülésén a városi önkormányzat tagjai az első napirend keretében Berente leválásának következtében a várost érintő pénzügyi kérdésekről vitatkoztak, majd tájékozódtak a leválással kapcsolatos tárgyalásokról. A továbbiakban a testület

– határozattá emelte a 2000. évi számított iparűzési adó Berente és Kazincbarcika közötti 30/70%-os megosztására vonatkozó javaslatot,
– elfogadta a városi strandfürdő üzemeltetéséről és a kéményseprő-ipari feladatok ellátásáról szóló beszámolót,
– döntött arról, hogy a pénzügyi lehetőségektől függően készüljön megvalósíthatósági tanulmány a strandfürdő rekonstrukciójára,
– pénzügyi támogatást ítélt meg első lakáshoz jutóknak, majd egyéb ügyekben – fűtéskorszerűsítésre forráskiegészítés, tárgyalás folytatása az Áfész székházának megvásárlásáról, okmányiroda kialakítása – foglalt állást, és tizenöt főben meghatározta azon lakásigénylők számát, akik a 2000. évi szociális bérlakás bérbeadási névjegyzékére felvehetők.

* * * * *

Az MSZP B.-A.-Z. megyei elnöksége városunkban tartotta soros ülését, amelyen megemlékeztek a párt megalakulásának 10. évfordulójáról, majd tájékoztatókat hallgattak meg az időszerű politikai feladatokról, a helyi pártszervezet, a választókerület és a város helyzetéről, gondjairól, valamint a feladatokról.

3. Jól sikerült rendezvénnyel nyitotta meg az 1999/2000. évi közművelődési évadot az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár. A program a majorettek felvonulásával vette kezdetét, amit az Egressy Béni téren térzene követett. A további programok, amelyek keretében citera- muzsika, néptáncok, játszóházi foglalkozások szerepeltek, a Béke mozi épületében zajlottak.

egressy_evad

7. Sajtótájékoztatót tartott a Kazinczy téri bányászklubban a borsodi szénbányák helyzetéről Hőnig Péter, a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára. Elmondta, hogy a kormány augusztusban hozott döntése szerint a feketevölgyi bányában 2000. év első, míg a putnokiban a harmadik negyedévében befejeződik a termelés. A munkahelyüket elvesztő bányászok a bányánál szerzett munkaviszonyuk idejétől függően 2-24 havi támogatásban részesülnek.

10. A városi fedett uszoda megnyitásának első évfordulóján jubileumi úszóversenyt rendeztek, amelynek során különböző kategóriákban majdnem háromszáz általános és középiskolai tanuló versenyzett a helyezésekért.

14. Herényi Károly MDF-es országgyűlési képviselő városunkba látogatott és sajtóbeszélgetésen megyénk idegenforgalmi lehetőségeiről tartott tájékoztatót.

17. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár a Béke moziban családi délutánt rendezett, amelyen a résztvevők kézműves-foglalkozásokon báb- és más játékokat készítettek, a gyöngyfűzést és a szövés-fonást gyakorolták.

23. A BorsodChem Rt. falánál elhelyezett emléktáblánál kezdődtek az 1956-os eseményekről történő megemlékezések. Itt Nagy Imre alpolgármester mondott beszédet, amit koszorúzás követett, délután négy órakor a művelődési központ melletti kopjafánál a MIÉP tagjai ünnepeltek, majd utána a többi parlamenti párt helyi, valamint a város intézményeinek képviselői helyeztek el koszorút. Az ünnepi megemlékezés a művelődési központban folytatódott, ahol Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő mondott beszédet.

29. Ülésezett az önkormányzat képviselő-testülete. Napirend előtt dr. Király Bálint polgármester bejelentette, hogy a B.-A.-Z. megyei közgyűlés a Kazincbarcikai Citerazenei Műhelyt Alkotói-díj elismerésben részesítette. Utána a testület

– módosította a közterület-használat engedélyezéséről és a közterület használati díjak mértékéről szóló rendeletét,
– megbízta a Timpanon Kft.-t a Jószerencsét út 8. szám alatti épületben létesítendő emelt szintű idősek otthona második szakaszának kivitelezésével,
– megtárgyalta és elfogadta az Ádám Jenő-Központi Általános Iskola és az Alsóvárosi Óvoda működéséről készített beszámolót,
– tájékozódott az önkormányzat intézményeinél 1988-ban végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről, továbbá a város lakóinak egészségügyi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról és a szükséges tennivalókról,
– hozzájárult ahhoz, hogy a Kazinc Távhő Kft. 2003. december 31-ei határidőre módosítsa a forróvíz-hő szolgáltatásra vonatkozó szerződését a Borsodi Energetikai Kft.-vel.

November

5. A BorsodChem Rt. VCM-üzletágánál felavatták az új oxihidroklórozó részleget, amit az 1978-tól üzemelő rendszer helyett létesítettek.

8. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter Üszögh Lajos mérnök-közgazdászt nevezte ki az Észak-magyarországi Vízművek Rt. vezérigazgatójává.

10. A város oktatási intézményeinek helyzetéről és az oktatás-nevelés kérdéseiről tartott közmeghallgatást Kazincbarcika önkormányzatának képviselő-testülete. (Intézményeink helyzetét a Kazincbarcika 1999 című részben mutatjuk be.)

16. Borsod, Heves és Nógrád megyék baloldali önkormányzati polgármesterei és Kazincbarcika baloldali önkormányzati képviselői tanácskoztak városunkban. A rendezvényen dr. Lamperth Mónika, Gyárfás Ildikó és Szabó György országgyűlési képviselők tartottak előadást az önkormányzatokat érintő időszerű kérdésekről.

17. Reggelre hó borította Kazincbarcikát (is). Az éjszaka folyamán kb. 2-3 cm-es hó hullott, ami egész nap megmaradt.

18. Az MSZP helyi szervezete tíz év eseményeit és eredményeit dokumentáló kiállítással és ünnepi taggyűléssel emlékezett meg megalakulásának 10. évfordulójáról. A rendezvényeken részt vett és felszólalt dr. Vastagh Pál, az MSZP elnökségének tagja és Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő.

22. Harmincöt alapító taggal megalakult városunkban a Kádár János Baráti Kör helyi szervezete. Az alakuló ülés résztvevői a szervezet elnökévé Takács Istvánt, alelnökké Tóth Csabát, míg harmadik vezetőségi taggá Nagy Lászlót választották meg.

26. A városi önkormányzat képviselő-testülete a soros ülésén módosí­totta az önkormányzat tulajdonát képező lakások bérleti díjáról és a lakbér­támogatás rendjéről szóló 1996. évi rendeletét, az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésnek szabályairól szóló 1994. évi rendeletét, az első la­káshoz juttatandók helyi támogatásáról szóló 1996. évi rendeletét és az ön­kormányzat költségvetésére vonatkozó 1999. évi rendeletét.

Beszámolót vi­tatott meg és fogadott el a használtcikk-piaccal kapcsolatos szerződések tel­jesítéséről, megtárgyalta és elfogadta a város 2000. évi költségvetésének koncepcióját, felülvizsgálta a gépjárműadóról intézkedő 1995. évi rendeletét, és úgy határozott, hogy az 1995-ben megállapított mértéken nem változtat.

Megtárgyalta a gyámhivatal beszámolóját a gyermekjóléti- és védelmi fel­adatok ellátásáról, valamint az ún. kiskincstár létrehozásáról szóló javaslatot, és úgy határozott, hogy a feltételek megléte esetén 2000. július 1-jével beve­zeti azt.

December

1–2. Az évente szokásos tudományos ülést a városi kórház fennállásának 45. és a jelenlegi kórházépület működése megkezdésének 30. évfordulója alkalmából rendezték meg a kórház dolgozói. A jól sikerült tanácskozáson megyénk kórházain kívül a szlovákiai Rimaszombat kórházi vezetői is részt vettek.

3. A Szabadság téren megnyílt az aranykapu, a kazincbarcikaiak hagyományos karácsonyi vására.

6. Mintegy tízévi szünet után rendeztek vetélkedőt a városi kórház dolgozói, akik ezúttal a város- és kórháztörténeti ismeretekből mérték össze tudásukat. A vetélkedőn négy-négy résztvevővel tizenegy csapat küzdött a dobogós helyekért, amiket a rendelőintézet, a szülészet-nőgyógyászati, a gazdasági és a sebészeti Osztály csapatának sikerült megszereznie.

13. Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelték az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói. Az ünnepség a közművelődés korábbi és jelenlegi dolgozóinak találkozójával kezdődött, akik megkoszorúzták a ház névadójának, Egressy Béninek a mellszobrát. Délután dr. Bánszky Pál művészettörténész kazincbarcikai alkotók népművészeti kiállítását nyitotta meg, majd nagy sikerű ünnepi díszelőadás következett, amelyben majorettek, a 20 éves Kincs bábcsoport, a 25 éves kazincbarcikai Citerazenei Műhely és a Borsod néptáncegyüttes produkcióit láthatták a résztvevők.

16. Gazdag árukínálattal megnyílt a Billa Áruház, a város legújabb kereskedelmi egysége, amit a nyitás napján sok érdeklődő keresett fel.

17. A BorsodCehm Rt. alapításának 50., a Dózsa György Úti Általános Iskola pedig fennállásának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepséget, amelyen Dr. Király Bálint polgármester köszöntője után színes műsorral emlékeztek az évfordulóra. A műsor után Szendrei Örs igazgató ismertette és méltatta az intézet tanárainak és tanulóinak munkáját, eredményeit.

dozsa_iskola_jubileum

22. A városi önkormányzat képviselő-testületének soros ülésén napirend előtt a Magyar Építéstudományi Egyesület megyei elnöke átadta az egyesület plakettjét és a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet Dr. Király Bálint polgármesternek, akinek a testület ebből az alkalomból egyhavi bruttó bérének (180 000 Ft) megfelelő jutalmat szavazott meg.

A napirendek keretében a testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét, s az építményadót 2000. január 1-jével 200 Ft/m2 /év összegben határozta meg, ugyancsak módosította és elfogadta a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjait, az ivóvíz díját 258, a csatornahasználat díját 129 Ft/m3 összegben állapította meg (áfa nélkül), a lakossági szemét szállításának díját 495 Ft/0,44 m3 /hó, míg a közületek hasonló díját 1950 Ft/m3 összegben állapította meg. Döntött a távhőszolgáltatás díjának emeléséről is, amely szerint a fűtési alapdíjat 6,5 %-kal, a háztartási meleg víz alapdíját 6,8%-kal, a hődíjat pedig 6,98%-kal emelte meg 2000. január 1-jével. Az áremelésekről szóló döntések ezzel még nem merültek ki. A testület 2000. január 1-jétől a fedett uszoda és a műjégpálya belépési díját ugyancsak megemelte.

28. Tisztújító közgyűlésen a Kazicnbarcikai Városszépítő Egyesület elnökévé Fancsik Józsefet, az Arborétum Kft. ügyvezető igazgatóját választották a szervezet elnökévé, alelnökévé pedig dr. Czifra János jogászt, közírót.

Az év krónikájához a fotókat Szathmáry-Király Ádámné készítette.

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .