Tanácsválasztás – Adatok – tények – tervek

A városi tanács új testülete 1971. május 10-én alakult meg. “Kérjük tisztelt választóinkat, vessék össze a kiadványunkban leírtakat azzal, amit városunkban látnak,tapasztalnak, s ezen összevetés alapján alkossanak véleményt, ítéletet Városi Tanácsunk nem egészen kétéves működéséről.”

Read more

Egy iparváros művelődése – Kazincbarcika

A 70-es évek elején művelődésszociológiai felmérést, statisztikát készített egy stáb a városban. Az „Egy iparváros művelődése – Kazincbarcika” című kiadvány vázlatos ismertetése is bepillantást enged Kazincbarcika 70-es évek eleji életébe.

Read more

Annavölgyi emléktöredékek 1930-1948

“Nyugdíjas éveimben sokszor van az eszemben életem első időszaka, az, amit mint gyermek, majd pedig fiatalemberként Annavölgyön töltöttem. Ennek eseményeit megírva bizonyos megkönnyebbülést érzek, mintha egy nagy adósságot róttam volna le.”

Read more

Egyetemi éveim

“E könyvben lévő, Egyetemi éveim című fejezetet odaadó figyelemmel állítottam össze, mert lányom ezt a részt abból a nem mindennapi alkalomból sokszorosíttatni fogja, hogy 1997. évben, ha sorsom megengedi, Gyémánt Diplomát fogok kapni a Debreceni Egyetem nagytiszteletű Rektorától.”

Read more

BVK Környezetvédelem

A Borsodi Vegyi Kombinát 1979-ben ünnepelte 30 éves fennállását. A kiadvány célja írásban és képekben bemutatni a kombinát környezetvédelmi helyzetét, az elért eredményeket, valamint a távlati terveket.

Read more

BVK Évkönyv 1965

A Borsodi Vegyi Kombinát első évkönyve: napi események, termelési, beruházási, munkaügyi, sport-kulturális és egyéb eredmények.

Read more

A Habselyem Kötöttárugyár története

Az egyik jogelőd vállalatot, a Hazai Kötszövő Ipart 1922-ben alapították, mely 1949-től Pesterzsébeti Kötöttárugyár néven folytatta működését. A másik jogelőd vállalat, a Selyem- és Gyapjúárugyár Rt.1923-ban alakult. Cégnevét 1955-ben változtatta Habselyem Kötöttárugyárra. A két üzemet 1961-ben vonták össze. A könyv megjelenésekor, 1971-ben már működött a kurityáni üzem, viszont a kazincbarcikai gyáregységet csak ekkor adták át.

Read more

Kazincbarcika a “Tiszta, virágos város”-ért ’72

A kiadvány megismerteti az érdeklődőket a Kazincbarcikán folyó városszépítési munkákkal és az elért eredményekkel.

Read more

15 év könyve

1969-ben Kazincbarcikán városszépítési bizottság alakult, amely 1971-re, kinőve kereteit, Kazincbarcikai Városszépítő Egyesületté alakult át. E kötet az egyesület 15 évi működéséről ad számot.

Read more

Város-szövevény

“Kazincbarcika. A csaknem 40 ezer lakosú város felnőttkorba lépett. A szántóföldek, ligetek, legelők helyén ma már élő, eleven, lüktető ipari város áll. Története kezdetén egy egész ország beszélt róla, felcseperedését kíváncsi tekintetek kísérték.”

Read more

Alapkőtől avatásig – Termel a PVC III.

“A PVC III. felépítése az ország történetének egyik legnagyobb, s a beruházások hazai történetének egyik legsikeresebb beruházása.” A beruházás összege: 11,3 milliárd forint. A beruházás kezdete: 1974. június. A beruházás átadása: 1979. április

Read more

Borsodi Vegyi Kombinát 1983

A Borsodi Vegyi Kombinát 1983-as évkönyve.

Read more

Kazincbarcika és térsége

“Hazánk legváltozatosabb domborzati képét mutató tájegységén az Aggteleki- és a Bükki Nemzeti Park, valamint a Lázbérci Tájvédelmi Körzet által határolt területen fekszik a kazincbarcikai kistérség; 31 település önkormányzati társulása. A monográfia, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, egyedülálló kezdeményezés szülötte, hiszen első alkalommal mutatja be teljes komplexitással ezt a vidéket.”

Read more

A filozófus oroszlán

“A címben szereplő filozófus oroszlán Velencében található. “Az Akadémiai híd lábánál ül, magas és karcsú oszlopon, mint egy sörényes Simeon” – írja Boldizsár Iván, aki ebben a kötetében is úgy ír műemlék oroszlánokról, hogy ugyanakkor egy-egy város vagy táj szellemiségét is megidézi.” Az ‘Egy város serdülőkora‘ fejezet Kazincbarcikáról szól.

Read more

Kazincbarcika sporttörténete

“Kazincbarcika sporttörténete az 1920–1992 közötti évek időszakának jelentős sporteseményeit és sporteredményeit, azok jellemzését és számszaki összesítését, monográfiáját a teljességre törekvés igényével, de annak lehetősége nélkül, idős városlakók meghallgatásával, a még fellelhető archív anyagok, kiadványok, évkönyvek, sportfotók és személyes tapasztalataim alapján igyekeztem felidézni, megörökíteni.”

Read more
1 7 8 9 10