Könyvtár és konferenciaterem a Kazinczy Ferenc–Kertvárosi Általános Iskolában

1998. október 23-án avatták fel azt a két termet, amely új otthonául szolgál az iskola 8000 kötetes könyvtárának, és konferenciák, munkaközösségi foglalkozások, tanfolyamok helyszíne is. A két terem kialakítása és korszerű informatikai eszközökkel való felszerelése 2,5 millió forintba került, amit az iskola részben a saját költségvetéséből, részben pályázatokon nyert pénzből használt fel.

Read more

Megújult az élelmiszerpiac

Az autóbusz-végállomás közelében lévő élelmiszerpiac a ’60-as években létesült, és toldozással-foldozással – egy-egy épület vagy pavilon elhelyezésével – a ’70-es években nyerte el az 1998 augusztusáig létezett formáját. A városrendezési tervek egy új piac helyét az ún. VI/A szomszédsági egységben (a Penny Market raktáráruház épült a helyén) jelölték ki, de sem a tanács-, sem az önkormányzati rendszerben nem jutott pénz […]

Read more

Kazincbarcika 1998

Népességi adatok A város lakóinak száma 1998-ban tovább csökkent, és az év eleji 36 208-ról az év végére 35 789-re változott. Mivel a születések és elhalálozások egyenlege pozitív (293–230=63), a csökkenés kizárólag elköltözésből adódik.

Read more

Régi-új arcok városunk közéletében

Gyárfás Ildikó, a 7. sz. választókerület országgyűlési képviselője Az 1998. évi országgyűlési képviselő-választás május 24-én megtartott második fordulójában négy évre ismét megválasztották a 7. sz. választókerület, s benne Kazincbarcika országgyűlési képviselőjévé.

Read more

Az 1998. évi választások Kazincbarcikán

1998-ban hazánk belpolitikai életének egyik jelentős eseménye a májusi országgyűlési képviselő- és az októberi önkormányzati képviselő-, polgármester- és kisebbségi választás volt. Az országgyűlési képviselő-választás a 7. sz. választókerületben, amelyhez Kazincbarcika is tartozik, kétfordulós volt.

Read more

A két névadó

Tavaly a napisajtó is hírül adta, hogy városunk két középiskolájában, a volt 105-ösben és a 112-esben névadó ünnepséget tartottak. (Lásd a jelen kiadvány Krónika rovatát.) A két névadó: Deák Ferenc és Surányi Endre életútját a Barcikai Históriás 1998. évi száma röviden már ismertette. Ezúttal kiegészítést teszünk közzé: Deák Ferencről az 1870-es “Magyarország képekben. Honismereti album” című könyvből, amelynek reprint kiadását […]

Read more

Kazincbarcika 1998: Az év krónikája

Január 5. Városunk legidősebb lakóját, az 1902-ben született Lipták Istvánt és a legfiatalabbat, a 3 napos Nagy Petrát köszöntötte és ajándékozta meg dr. Király Bálint polgármester és Fóris István, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának vezetője.

Read more

1998: A nagyvilág eseményeiből

1998-ban is sok minden történt a nagyvilágban. Szinte nem volt olyan nap, hogy ne hallottunk volna híreket halálos áldozatokról és anyagi károkkal járó természeti katasztrófákról, súlyos balesetekről és különféle politikai eseményekről.

Read more

Tiszteletadás 1848-49 hőseinek, eszméinek

Az ünnepek mindig egy kicsit több fényt kapnak a neves évfordulók, jubileumok alkalmából, mint egyébkor. Igaz ez a március 15-ei nemzeti ünnepünkre is. A Dózsa György Úti Általános Iskola két országos pályázat meghirdetésével növelte az esemény fényét.

Read more

Versek, versrészletek Kazincbarcikáról

Vékony Sándor 1994-ben a város negyvenedik születésnapját az alábbi verssel köszöntötte:

Read more

Versek, versrészletek Kazincbarcikáról

Az elmúlt években városunk nem egy lakója versben fejezte ki gondolatait Kazincbarcikáról. A Barcikai Históriás szerkesztőségéhez eljutottakból idézünk néhányat, illetve némelyből egyes részleteket. Noha nem mindegyik mondható költeménynek, de közzé tesszük őket, mert bennük az itt élő emberek városszeretete, az építők iránti tisztelete fejeződik ki.

Read more

Kazincbarcikán (is) éltek, dolgoztak: Széplaki Kálmán

Az örök lokálpatrióta A város születésének tanúja és részese voltam. A kazincbarcikai vasútállomásra 1958. január 2-án érkeztem, amely akkor a régi egyemeletes épületből állt. Az érkező utasokat legalább hat-nyolc fakarusz-autóbusz várta. Mindig tömegek érkeztek. Köztük a környező községekből bejáró dolgozók és a távolabbról ingázók. A fakaruszok végállomása a mostani Egressy Béni úton a Rákóczi tér előtt volt. Az utas itt […]

Read more

Kazincbarcikán (is) éltek, dolgoztak: Dr. Szabó Gyula

Szeretettel gondol Kazincbarcikára Dr. Szabó Gyula Sajókazán született, mégis tősgyökeres sajókazincinak vallja magát. Az általános iskoláit már Sajókazincon végezte. Középiskolába Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumba járt, de a kazincbarcikai vegyipari technikumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait már a fővárosban fejezte be, ahol 1970-től él és dolgozik.

Read more

Kazincbarcikán (is) éltek, dolgoztak: Serfőző Sándor

Nem felejti a kazincbarcikai éveket Serfőző Sándor Abaújban, a Vizsolyhoz közeli Mogyoróskán született. Tokajban érettségizett, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen történelem, latin, népművelési szakon szerzett diplomát. Első munkahelyén, 1967-ben a Borsodi Vegyi Kombinát művelődési házában igazgatói megbízást kapott.

Read more
1 2 3