Adatok és tények Kazincbarcikáról – Gyámügyek

1996-ban a gyámhatóság által intézett ügyek száma 981 volt, ami összesen 2546 db ügyiratforgalmat jelentett. Ez némileg kevesebb az előző évi ügyiratforgalomnál. (24 esetben hozott határozatot az ügyekben a gyámhatóság.)

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Egészség/ügy/ünk 1996-ban

Városunk lakói egészségének megőrzéséről, a betegek gyógyításáról 14 felnőtteket, 8 gyermekeket ellátó és 8 fogorvosi praxis (a korábbi körzet) gondoskodik – tájékoztat dr. Lakó Magdolna, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kazincbarcikai vezetője. A praxisokban dolgozó orvosok többsége vállalkozóként végzi munkáját. A felnőttpraxisokba több mint 30 000, 14 éven felüli, a gyermekpraxisokba 6400, 0-14 éves korú lakos tartozik. Egy-egy felnőttpraxishoz […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – A Szociális Szolgáltató Központ működése

A Szociális Szolgáltató Központhoz (Építők útja 15. sz., vezetője Csősz Béláné igazgató) az alábbi intézmények tartoznak:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Foglalkoztatottság, munkanélküliség

Kazincbarcika és térsége lakóinak foglalkoztatottságáról csak 1995-ös, és csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának kimutatása szerint a megye 1995-ös mintegy 107 509 foglalkoztatottjából 12 862 fő esik városunkra és térségére. Ezt a számot nagyjából 1996-ra is elfogadhatjuk, mivel sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek számában tavaly nem történt lényeges változás. (A foglalkoztatottak […]

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – A kultúra berkeiből

Városunk kulturális életének fő színterei 1996-ban is az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint annak intézményei (a Béke mozi, a fiókkönyvtárak, kiállítótermek) voltak.

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról – Városunk oktatási intézményei az 1996-97-es tanévben

Óvodák Az intézmények racionalizálását szolgáló átszervezés után, ami az óvodák esetében összevonást jeletett, három óvoda – Alsóvárosi, Belvárosi és Felsővárosi – jött létre, s mindegyikhez négy, összesen 12 óvodai egység tartozik a következőképpen:

Read more

Adatok és tények Kazincbarcikáról

Terület és népesség Egy település meghatározó adata területének nagysága és lakóinak száma. Kazincbarcika területe 1996-ban sem változott, s csakúgy, mint az előző években 45,9, kereken 46 km2 volt. A város lakóinak számáról nem tudunk pontos adatokat közölni. Annyiféle az adat, ahány kiadvány közli azt.

Read more

Mozaik

A magyar kultúra napján ünnepség volt a kazincbarcikai ÁFÉSZ székházában. A rendezvényen – első alkalommal – polgármesteri dicséretben részesültek azok a személyek, akik az elmúlt években a legtöbbet tették Kazincbarcika kulturális életének fejlesztéséért, nevezetesen Selényi Gyuláné, az Ádám Jenő Általános Iskola igazgatóhelyettese, országos hírű kórusvezető, Filip Gabriella, az Észak-Magyarország c. napilap kulturális rovatvezetője és Scserbin János, az Egressy Béni Művelődési […]

Read more

Kazincbarcika 1996 – Az év krónikája

Január 2. 18 óra 25 perckor megszületett Kazincbarcika 1996. évi első polgára: Zabari Dávid. Az újszülött édesanyját dr. Király Bálint polgármester és Fórizs István, a városi önkormányzat társadalompolitikai osztályának vezetője köszöntötte és ajándékozta meg.

Read more

Múcsony: Kiadvány a település történetéről

Múcsony Nagyközség Önkormányzatának és magánszemélyek anyagi támogatásával B. Tóth Illés nyug. gimnáziumi tanár szerkesztésében a honfoglalás 1100. évfordulójáról helytörténeti kiadvány megjelentetésével is emlékezett meg a település önkormányzata. A kiadvány Vázlatok, adatok Múcsony Nagyközség történetéből címmel néhány lelkes lokálpatrióta munkájának eredményeként készült el.

Read more

Régi-új arcok városunk közéletében

Benő Ferencné, szül. Milicz Mária, a Belvárosi Óvoda veze­tője. 1952. aug. 29-én született Sajószentpéteren.

Read more

Búza Barna: Kuruc lovas

A város számos jó köztéri szobra közé tartozik az 1960-ban felállított “Kuruc lovas” című alkotás, mely a művész javaslata alapján került a Rákóczi térre. A tér elnevezése is az ő ötlete volt, s mint vallotta, a város bölcsőjét is ringatta, növekedéséhez is hozzájárult.

Read more

Kazincbarcikai lakos az új országos rendőrfőkapitány

Tavaly december elején járta be az országot a hír, mely szerint Göncz Árpád köztársasági elnök 1996. december 6-án Forgács László rendőr ezredest, megyénk rendőrfőkapitányát nevezte ki az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjévé, és egyidejűleg rendőr vezérőrnaggyá léptette elő. Arról nem szóltak a hírek, hogy Forgács László kazincbarcikai lakosként került erre a magas rendőrségi posztra.

Read more

Krónika, tájékoztatók, egyebek

Jubiláló vállalatok 1962. január 1-jével létesült az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek jogelődje, a Sajómenti Vízművek. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ma hazánk leghosszabb és legnagyobb kapacitású regionális ivóvízhálózatát és a legnagyobb felszíni víztárolóit üzemelteti.

Read more

Településeink egyházainak történetéből: A berentei római katolikus egyház rövid története

Berente nevét a Váradi Regestrum 1222-23-ban említi. A középkor óta köznemesek birtoka volt. 1555-56-ban a török feldúlta, a lakosság elmenekült. A visszatérő lakosok reformátusok lettek. 1597-ben református lelkész működött a faluban. 1687-ben ismét lakatlan puszta volt, majd a Rákóczi-féle szabadságharcot követő években népesült be református lakókkal, de ezek most nem a régi falu helyére telepedtek, hanem attól távolabbra. 1731-ben fatemplomot […]

Read more
1 37 38 39 40 41 46